Tradície aktivít

Tradičné aktivity Nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu na Slovensku:


1. Medzinárodný deň Nepočujúcich 

Akcia prebieha každoročne od roku 1978 v rôznych mestách Slovenska.


2. Slovenský deň nepočujúcich

Akcia prebieha každoročne od roku 2009 v rôznych mestách Slovenska.


3. Celoslovenský festival záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže

Akcia prebieha každoročne od roku 1991.


4. Benefičný koncert Počuť srdcom

Akcia prebieha každoročne od roku 1994.


5. Medzinárodný halový futbalový turnaj nepočujúcich žiakov do 16 rokov

Akcia prebieha každoročne od roku 1993 v Prešove.


6. Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Slovenskej republike

Hry prebiehajú každoročne od roku 1964.


7. Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých

Hry prebiehajú každoročne od roku 2005 v športovom areáli Skalka alebo v stredisku Krahule pri Kremnici.


8. Celoštátna súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou

Súťaž prebieha každoročne od roku 1999 v Bratislave.


9. Chemicko-prírodopisná olympiáda sluchovo postihnutých žiakov základných škôl v Slovenskej republike

Olympiáda prebieha každoročne od roku 2004 v Bratislave.


10. Miss Nepočujúca Slovenska

Súťaž Miss Nepočujúca Slovenska sa koná každý rok, prípadne každé dva roky cca od roku 1991 v rôznych mestách Slovenska.


11. Tatranské stretnutie nepočujúcich, 26. júna 2012

Tatranské stretnutie nepočujúcich sa koná každý rok od roku 2001 v rôznych pohoriach Tatier.


12. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre

Festival sa koná každé dva roky od roku 2000 v Nitre.


13. Medzinárodný reprezentačný ples nepočujúcich

Ples sa konal každý rok od 1991 až do 1998 okrem roku 1994 v Bratislave.


14. Medzinárodné stretnutie nepočujúcich

Akcia prebieha každoročne od roku 2009 v Nových Zámkoch.


15. Športový deň nepočujúcich

Športový deň nepočujúcich sa koná každoročne od roku 2007 v Trenčíne.


16. Mikulášsky turnaj v bowlingu

Mikulášsky turnaj v bowlingu sa koná každoročne od roku 2004.

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.