Časopisy

Elektronický časopis Myslímovinky

 

myslimovinky2018

 


Časopis Gaudium

 


Časopis Mosty inklúzie

  • nepravidelný mesačník určený nielen samotným občanom so zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušníkom a známym, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti
  • vydáva ho Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
  • e-mail: sekretariat@nrozp.sk
  • web: http://www.nrozp-mosty.sk/

 

mosty inkluzie

 

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.