Nový projekt NBS priblíži svet peňazí aj nepočujúcim

Projekt finančnej gramotnosti 5peňazí Národná banka Slovenska rozširuje o koncept, ktorý je priamo určený pre nepočujúcich.

Prináša prvé zo série videí, ktoré pripravila v spolupráci s nepočujúcim lingvistom posunkového jazyka Romanom Vojtechovským a tlmočníčkou Kamilou Trévaiovou. Tvárou videí sa stala používateľka posunkového jazyka Ľudmila Baťová.

Cieľom NBS je, aby  tento projekt pomohol nepočujúcim pri vybavovaní svojich požiadaviek vo finančných inštitúciách.

 

Link na YouTube kanál 5peňazí:

https://www.youtube.com/channel/UC_bYPwJ2_xkiW5sq0VoA3uA

 

V prvom videu nájdete základné informácie o projekte 5peňazí a koncepte pre nepočujúcich:

https://www.youtube.com/watch?v=c8UXjZTpD4M

Okrem toho sú na YouTube kanáli 5peňazí k dispozícii aj krátke videá s výkladom základných pojmov, ktoré budú používané počas vzdelávania (investovanie, IBAN, lízing, likvidita alebo sporiaci účet).

Postupne pribudnú ďalšie videá, ktoré v posunkovom jazyku  vysvetlia divákom základné princípy správneho hospodárenia s peniazmi.

 

Používatelia posunkového jazyka sa pri riešení finančných záležitostí stretávajú s komplikáciami, o ktorých počujúci často ani  netušia. Medzi najčastejšie problémy patrí komunikačná bariéra, napríklad počas návštevy banky či inej inštitúcie. Z nej môžu následne vyplynúť rôzne nedorozumenia. Mohlo by sa zdať, že situáciu dokáže vyriešiť písaný text v podobe zmlúv, no nie je to tak. Dlhé texty zmlúv sú niekedy ťažko pochopiteľné aj pre človeka, ktorého materinským jazykom je slovenský jazyk. Pre mnohých nepočujúcich je čítanie s porozumením veľmi náročné a v dlhých textoch sa strácajú. Komunikáciu v súčasnosti navyše komplikuje nosenie rúšok a respirátorov, ktoré zabraňujú odzeraniu.

 

Pre nepočujúcich sme vytvorili aj špeciálnu emailovú adresu, na ktorej budeme odpovedať na ich otázky: nepocujuci@5penazi.sk

 

„Oceňujem snahu NBS poskytnúť používateľom posunkového jazyka informácie spôsobom, ktorý je pre nich najprirodzenejší.  Z videí mám veľkú radosť,  pretože okrem sprostredkovania  informácií zo sveta financií tvorí dôležitú súčasť aj integračný charakter celého tímu. Vo videách nefiguruje tlmočník, ale rodená používateľka posunkového jazyka. Jazykovú supervíziu vykonával  nepočujúci lingvista posunkového jazyka. Verím, že aj prostredníctvom týchto videí sa nám podarí zvýšiť záujem o rozvoj finančnej gramotnosti.“ sa o projekte povedala tlmočníčka Kamila Trévaiová.

„Projekt 5peňazí pre nepočujúcich, zameraný na finančnú gramotnosť, ale aj všeobecne na financie, je unikátny a môže pomôcť nepočujúcim osobám sa neformálne vzdelávať a zvyšovať odborný rast. Prostredníctvom neho môžeme u nepočujúcich vybudovať alebo zlepšiť finančnú gramotnosť formou vizuálnych videonahrávok s prekladom do slovenského posunkového jazyka a otvorenými titulkami. Nepočujúce osoby tak budú mať plnohodnotnú prístupnosť k informáciám o finančnej gramotnosti, naučia sa primerane hospodáriť s peniazmi a môžu dôstojne žiť.“  zhodnotil projekt lingvista Roman Vojtechovský.

 

zdroj: Národná banka Slovenska (NBS)

video_embed

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.