Kam na strednú? Táto odborná škola v Kremnici má čo ponúknuť

Ťažko skúšaných deviatakov základných škôl čaká dôležitý výber strednej školy. Čo ponúka Stredná odborná škola pre ŽSPI v Kremnici?

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna (ŽSPI) v Kremnici je strednou školou, ktorá poskytuje vzdelanie nielen sluchovo znevýhodneným žiakom, ale aj žiakom s vývinovými poruchami učenia, chybami reči, mentálnym postihnutím a v kombinácii s vyššie uvedenými aj s autizmom. Na škole je možné získať všeobecné aj odborné vzdelanie. Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky majú žiaci možnosť študovať na vysokých školách rôzneho typu. Získaním výučného listu sa môžu priamo uplatniť v praxi alebo pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom:

 • Stredná odborná škola
 • Gymnázium
 • Stredná priemyselná škola odevná
 • Odborné učilište internátne

Naše top:

 • mimoškolské podujatia,
 • nízka nezamestnanosť absolventov,
 • spolupráca s firmami,
 • moderné technické zariadenia,
 • úspešnosť prijatia absolventov na vysokú školu,
 • úspešnosť školy v podávaní projektov a uchádzaní sa o granty,
 • participácia školy na európskych mobilitách,
 • zapájanie školy do miestnych a medzinárodných aktivít,
 • reprezentácia školy v súťažiach,
 • budovanie komunikačných zručností a rozvíjanie ekonomického myslenia žiakov zapájaním sa do projektov

Výhody školy:

 • internát,
 • jedáleň,
 • telocvičňa, posilňovňa,
 • WiFi, dostupný internet,
 • moderné technické zariadenia,
 • multimediálne učebne,
 • individuálny prístup spojený z nízkym počtom žiakov v triede,
 • škola v historickom centre mesta

Krúžky organizované školou:

 • športové hry,
 • krúžok posilňovania,
 • krúžok šikovných rúk,
 • florbalový krúžok

Študijné odbory:

 • 5 – ročné odbory (4 – ročné v 5-ročnej príprave) "Gymnázium (7902 J) – úplné stedné všeobecné vzdelanie, príprava na vysokoškolské štúdium
 • Technické a informatické služby – odevníctvo (3917 M 10) – úplné stredné odborné vzdelanie, odbor je zameraný na ekonomiku v odevnom priemysle
 • Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby (3341 K) – úplné stredné odborné vzdelanie, odbor poskytuje súčastne maturitné vysvedčenie aj vyučný lis
 • Odevníctvo (3125 M) – úplné stredné odborné vzdelanie, absolventi sa uplatnia v odevnom priemysle ako riadiaci pracovníci"

Nadstavbové

 • Drevárska a nábytkárska výroba (3343 L) – 2. ročné maturitné štúdium pre absolventov drevárskych učebných odborov
 • Podnikanie v remeslách a službách (6403 L) – 2. ročné maturitné štúdium pre absolventov kuchárskych učebných odborov
 • Odevníctvo (3125 L) – 2. ročné maturitné štúdium pre absolventov odevných učebných odborov

Učebné odbory

4 – ročné odbory (3-ročné v 4– ročnej príprave)

 • Stolár (3355 H) – stredné odborné vzdelanie, absolventi získajú výučný list v danom odbore
 • Kuchár (6445 H) – stredné odborné vzdelanie, absolventi získajú výučný list v danom odbore
 • Maliar (3675 H) – stredné odborné vzdelanie, absolventi získajú výučný list v danom odbore
 • Krajčír – dámske odevy (3152 H 02) – stredné odborné vzdelanie, absolventi získajú výučný list v danom odbore

3 – ročné

 

 • Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál (6491 G 01) – nižšie stredné odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením
 • odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením
 • Služby a domáce práce (6494 G 00) – nižšie stredné odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením
 • Spracúvanie dreva – stolárska výroba (3383 G 02) – nižšie stredné odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením
 • Stavebná výroba – murárske práce (3686 G 03) – nižšie stredné odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením
 • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce (3686 G 10) – nižšie stredné odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením

2 – ročné

 • Výroba konfekcie – šitie bielizne (3178 G 02) – nižšie stredné odborné vzdelanie, odbor s vyučným listom pre žiakov s mentálnym znevýhodnením

Na našej škole vzdelávame zdravotne znevýhodnených absolventov základných škôl, ktorým nevyhovuje vzdelávanie formou integrácie v bežnej škole, alebo sa rodičia rozhodli dať svojim deťom inú, prijateľnejšiu možnosť vzdelávania.

 

 

zdroj: https://ziar.dnes24.sk/kam-na-strednu-tato-odborna-skola-v-kremnici-ma-co-ponuknut-382681

Pridať nový komentár

Restricted HTML

 • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.