TV Markíza či JOJ dostali pokuty od Rady pre vysielanie

Vysielateľ TV Joj dostal finančnú pokutu v celkovej výške 6638 eur.

Dôvodom boli upútavka na program zobrazujúca prvky násilia a nedostatočné zabezpečenie titulkov na porozumenie osobám so sluchovým postihnutím. O stredajšom rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) informovala hovorkyňa regulačného orgánu Ivana Čaučíková.

Sankcia sa týkala upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. "Vysielateľ tiež 11. júna 2020 odvysielal program Inkognito, v ktorom titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu, a ktorých čas zobrazenia nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti," dodala Čaučíková.

Pokutu vo výške 3319 eur dostal aj vysielateľ TV Markíza za to, že odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré obsahovali scény násilia. "RVR uložila tiež sankciu 663 eur za to, že vysielateľ odvysielal program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov," doplnila Čaučíková.

Pre nesprávne vekové obmedzenie dostal pokutu aj vysielateľ TV Joj Plus. Ten podľa RVR odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

 

zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/859785/tv-markiza-ci-joj-dostali-pokuty-od-rady-pre-vysielanie/

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.