Nepočujúci začali plynule hovoriť anglicky.

V centru města se nám opět objevili „hluchoněmí cizinci“.

Stojí na ulici s cedulí v ruce a od kolemjdoucích občanů se snaží vymámit finanční příspěvek. Tentokrát však o finanční příspěvek požádali strážníka mimo službu. Ten se s podobnými podvodnými sbírkami setkal nejednou v rámci své pracovní služby, proto kontaktoval kolegy z operačního pracoviště a požádal o vyslání hlídky. Původně hluchoněmí začali s hlídkou plynně anglicky komunikovat. Protože u sebe cizinci neměli žádné doklady, byli k ověření totožnosti předvedeni na služebnu Policie ČR. Policisté si dvojici převzali k dalšímu řešení.

Městská policie by chtěla občany varovat před podobnými podvodníky, kteří se pod různými záminkami snaží vylákat z lidí peníze, a při odmítnutí bývají často i agresivní. Obecně platí, že každá sbírka pořádaná na území města musí být schválena magistrátem a zároveň je o ní informována i městská policie. Všichni účastníci sbírek u sebe musí mít osobní jmenování s průkazem totožnosti, zapečetěnou kasičku s razítkem magistrátu města a alespoň kopii o povolení sbírky. Zároveň platí i nepsané pravidlo, že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů. Pokud si občané nejsou jisti, zda je oslovil pracovník v rámci řádně schválené sbírky, či se jedná o podvodníka, měli by se obrátit na městskou polici. Ta je oprávněna, stejně jako Policie ČR, provést kontrolu „výběrčích“.

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.