Učiteľka z Prešova vymyslela unikátnu školskú pomôcku: Nová nádej pre nepočujúcich!

Šikovný nápad pomáha hendikepovaným deťom s výučbou.

Učiteľka z Prešova vymyslela spôsob, ako im s pomocou piktogramov priblížiť slová, ktoré inak prevažne nepočujúci žiaci chápu iba ťažko. Do unikátnej reči obrázkov už preložila viacero kníh.

Učiteľka Spojenej školy internátnej Pavla Sabadoša v Prešove sa postihnutým deťom venuje už vyše 20 rokov. „Naša metóda doplnenia piktogramov ku každému čítanému slovu v texte sa v praxi overuje už 15 rokov. Zistila som, že najvhodnejším spôsobom pre pochopenie čítaného textu pre týchto žiakov je jeho doplnenie pomocnými obrázkami - symbolmi, piktogramami. Takže som ich postupne vytvárala. Slovník piktogramov zatiaľ obsahuje 15 000 slov,“ vysvetľuje pedagogička Darina Petríková. Slová neustále pribúdajú. „Postupne ich dopĺňame. Iná slovná zásoba sa využíva v rozprávkach, inú slovnú zásobu potrebujeme napríklad v zmyslovej výchove,“ pripomína šikovná učiteľka zo školy, ktorú navštevuje až 280 detí z celého východoslovenského regiónu a ich počet sa neustále zvyšuje.

Texty doplnené piktogramami zhrnula do 20 čítaniek. Sú v nich texty s postupným zvyšovaním počtu slov na jednej strane od 10 do 50. „Je dôležité, aby si žiaci na rastúci rozsah textov a piktogramov zvykali postupne,“ pripomína D. Petríková. Spôsob je vhodný aj na výučbu cudzích jazykov. „Chystáme aj ďalšie preklady s témami doprava, ľudské telo, škola či rodina. Ideálne je najskôr piktogram nakresliť na papier, potom ho oskenovať, následne dopracovať v počítači a nakoniec vytlačiť,“ uzavrela učiteľka.

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.