Televíziu si môžu užiť nevidiaci aj nepočujúci. Ako sa technológie prispôsobili ich potrebám?

Svetový výrobca elektroniky predstavil povzbudivé príklady, ako sprístupniť televíziu zrakovo a sluchovo znevýhodneným osobám. Na slovenský trh prináša TV obrazovky pre divákov bez rozdielu.

Pohodlné sledovanie televízie považuje väčšina ľudí za rutinu a samozrejmosť. Často si ani neuvedomujeme, že prístup k základným funkciám televízora je stále veľkou výzvou pre nepočujúcich, slabozrakých a nevidiacich.

Presné štatistiky zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku nemáme, no podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je v populácií 3 až 6 % osôb so sluchovým postihnutím. Vážny problém so zrakom má 1 až 1,5 % z celkového počtu obyvateľov.

Nepočujúci a nevidiaci už v minulosti upozorňovali na nedostatok televíznych programov, ktoré by boli upravené pre ich potreby. Pri tých existujúcich mohli využívať titulky, tlmočenie do posunkovej reči a hlasové komentovania pre nevidiacich, no ich kvalita nebola postačujúca. Zážitok z vysielania v praxi kazil najmä chýbajúci text, nesúlad obrazu a titulkov a pravopisné chyby.

Televízory s rozšírenou prístupnosťou

Modernizácia technológií našťastie prihliada aj na potreby ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím. V rámci kampane Expanding Accessibility predstavil technologický gigant Samsung nové funkcie a nastavenia televízorov špeciálne pre ľudí, ktorí trpia problémami so zrakom a sluchom.

Televízory Samsung sa môžu pochváliť rozsiahlymi funkciami prístupnosti, ktoré uľahčujú ovládanie zvuku, nastavenia obrazovky a vyhľadávanie obsahu. Nevidiaci a nepočujúci tak získajú prístup k väčšiemu rozsahu televíznych zážitkov.

Samsung predstavil nové funkcie na podujatí First Look 2021. Zostava televízorov spoločnosti na rok 2021 zahŕňa modely QE55Q60AQE55Q80AQE50Q60AUE55AU7172 a UE43AU9072.

Prispôsobenie farieb obrazovky

Schopnosť televízorov reprodukovať realistické farby sa neustále zlepšuje. Oceniť to však nemôžu ľudia, ktorí trpia farbosleposťou. Aplikácia SeeColors umožňuje automatickú kalibráciu farebných nastavení TV obrazovky podľa typu a úrovne poruchy farebného videnia. Pre ľudí s úplnou farbosleposťou je tu funkcia GrayScale, ktorá dokáže previesť farebné obrázky na čiernobiele.

Slabozrakým ľuďom, ktorí sú citliví na svetlo, často prekáža aj čierny text na bielom pozadí. Nové televízory riešia tento problém s funkciou Color Inversion. Inverzia farieb TV menu obmedzuje odlesky a zmierňuje únavu očí. Ide o zdanlivo jednoduchú funkciu, no možnosť úpravy farieb vyžadovala prerobenie čipsetu.

 

Zvukový popis a sprievodca pre nevidiacich

Zvukový (video) popis je funkcia, ktorá okrem dialógu alebo komentára poskytuje aj slovný popis situácií prebiehajúcich na obrazovke. Aj keď momentálne táto funkcia dostupná len v angličtine, nevidiacim divákom pomáha lepšie si vychutnať obsah vysvetlením faktorov, ktoré je ťažké zachytiť iba pomocou zvuku, ako napríklad oblečenie postáv a reč tela.

Ďalšou hlasovou funkciou pre ľudí so slabším zrakom je Hlasový sprievodca. Pri prvom zapnutí televízora nevidiacich divákov informuje o tom, aký kanál je práve zapnutý a na akej úrovni je nastavená hlasitosť.

Rovnako užitočná je funkcia Learn Remote Control, ktorá používateľom slovne povie, na čo slúžia jednotlivé tlačidlá na diaľkovom ovládači.

Priblíženie avatara posunkovej reči

Televízory Samsung využívajú vlastný algoritmus na automatické rozpoznanie posunkovej reči a zväčšenie obrazu osoby, ktorá ju vykonáva, o 200 %. Nepočujúci tak ľahšie rozpoznajú výrazy tváre a pohyby úst, ktoré môžu meniť význam posunkov.

Premiestnenie skrytých titulkov

Skryté titulky spravidla prechádzajú cez spodnú časť obrazovky. Problémom je, že sa tu často prekrývajú s informačnými riadkami alebo titulkami, ktoré sú umiestnené priamo v programe.

Na televízoroch Samsung je možné presunúť skryté titulky na akékoľvek miesto na obrazovke. Odstráni sa tak problém s prekrývaním textov a nepočujúci budú mať možnosť prečítať si všetky informácie.

Multi-output audio

Pri sledovaní televízie s rodinou alebo priateľmi môžu sluchovo postihnutí ľudia potrebovať vyššiu hlasitosť, ako ostatní diváci. Samsung na svojich televízoroch ponúka funkciu Multi-output Audio, ktorá im umožňuje vychutnať si obsah v takej hlasitosti, akú potrebujú.

Na počúvanie zvuku sa dá použiť akékoľvek Bluetooth zariadenie, napríklad slúchadlá alebo načúvací prístroj. Jednoducho ho pripojíte priamo k televízoru a nastavíte vlastnú úroveň hlasitosti bez toho, aby zvuk rušil ostatných divákov.

Funkcie zjednodušenia prístupu môže každý používateľ prispôsobiť sebe alebo členom svojej domácnosti. Ponuku nastavení zobrazíte podržaním tlačidla stlmenia na diaľkovom ovládači televízora Samsung dlhšie ako dve sekundy. Menu je taktiež vybavené hlasovým sprievodcom pre jednoduchšiu navigáciu.

Nové funkcie sú súčasťou dlhodobého úsilia spoločnosti o zlepšenie prístupu k elektronickým zariadeniam. V roku 2020 Samsung získal akreditáciu „Tried and Tested” od Kráľovského národného inštitútu pre nevidiacich (RNIB) vo Veľkej Británii. Spoločnosť naďalej pokračuje v hľadaní inovatívnych riešení, ktoré spríjemnia zážitok zo sledovania televízie všetkým divákom.

 

zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/l7q4b44/televiziu-si-mozu-uzit-nevidiaci-aj-nepocujuci-ako-sa-technologie-prisposobili-ich-potrebam/

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.