Powered by

Objavte znovu web!
.Webové stránky.
Slovenské webové stránky o nepočujúcich a osobách s poruchou sluchu:
• Agentúra ALIA - www.aliask.sk

• Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) - www.aneps.wbl.sk

• Asociácia organizácii sluchovo postihnutých v Slovenskej republike - AOSP - www.aospvsr.sk

• Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska - www.atlprenes.szm.sk

• Asociácia športových klubov nepočujúcich - AMICUS - liga.deaf.sk

• Blog - Slavomíra Husárová - husarova.blogy.atlas.sk

• Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - www.bsn1930.wbl.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS a ŠKN Dolný Kubín - www.skn-orava.wbl.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS Humenné - www.cnhe.wbl.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice - www.sknke.estranky.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS Michalovce - www.cn-mi.wbl.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica - www.cnanepsnovadubnica.wbl.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS a ŠKN Nové Zámky - www.sknnovezamky.weblahko.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS Trenčín - www.nepocujem.weblahko.sk

• Centrum Nepočujúcich ANEPS Zvolen - www.cn-zvolen.wbl.sk

• Centrum Nepočujúcich Spišská Nová Ves - odkaz

• Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami - www.cezap.sk

• Časopis Humanita - www.shr.sk/casopishumanita.htm

• Časopis Mosty - www.nrozp-mosty.sk

• Dallo Souldance - dallosouldance.webnode.sk

• Deaf Brothers - www.deafbrothers.eu

• Deaf Club - www.deafzone.merchandisinginteractive.sk

• Deaf Club TV - internetová televízia pre nepočujúcich a nedoslýchavých - www.deafclub.tv

• DeafStudio - www.deafstudio.net

• Divadlo Tiché iskry - www.ticheiskry.sk

• Duchovná služba - www.nepocujuci.fara.sk

• Dvulitová Sabina - www.00herecka.weblahko.sk

• Effeta – stredisko sv. Františka Saleského – www.effeta.sk

• Fotomaratón Nepočujúcich - www.fotomaratonnepocujucich.sk

• Infonep (časopis nielen pre nepočujúcich) - www.infonep.wbl.sk

• Infosluch - www.infosluch.sk

• Krajské centrum ANEPS Prešov - www.kcpo.wbl.sk

• Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku - www.kcns.sk

• Letný tábor pre nepočujúce deti - www.tabor.wbl.sk

• Madovec - www.madovec.sk

• Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich - www.myslim.sk

• Nadácia Vlada Kulíška – Počuť srdcom - www.kulisek.slovanet.sk

• Národná rada občanov so zdravotným postihnutím - www.nrozp.sk

• Nepočujúci podnikatelia – www.nepocujucipodnikatelia.sk

• Pluto Slovakia – www.pluto-slovakia.com

• Prešporkovo - klub nepočujúcich rodičov – www.presporkovo.sk/klubnepocujucich.html

• Prievidzský spolok nepočujúcich – www.pdsn.sk

• Pro Vida – www.pro-vida.sk

• Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich – www.sakmn.websnadno.eu

• Slovenský zväz ľadového hokeja nepočujúcich - www.hockeydeaf.wbl.sk

• Slovenský zväz lyžovania nepočujúcich - deafski.meu.zoznam.sk

• Solidarita mladých nedoslýchavých - www.somned.wbl.sk

• Spolok nepočujúcich pedagógov - www.snepeda.sk

• ŠK Neko Bratislava - www.sknekovolejbal.websnadno.cz

• ŠK nepočujúcich detí - www.sknd.kryha.sk

• ŠKN Sokol Bratislava – bowlingový oddiel - www.deafbowling.wbl.sk

• ŠKN Hlohovec - deafsknhlohovec.wbl.sk

• ŠKN Sokol Bratislava - www.sknsokolba.wbl.sk

• ŠKN Trenčín - www.skntrencin.wbl.sk

• ŠKN Spartak Trnava - www.skntrnava.wbl.sk

• TJ Vysoké Tatry - lyžiarsky klub nepočujúcich - tjvysoketatry.webnode.sk

• Trnavská asociácia sluchovo postihnutých - www.taspo.sk

• Trnavský spolok nepočujúcich - www.tsn.weblahko.sk

• Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím - www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=14408

• Združenie rodičov a priateľov hlucho-slepých detí - www.hluchoslepi.ic.cz
České webové stránky o nepočujúcich a osobách s poruchou sluchu (vyberané):
• Asociácia organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov - www.asnep.cz

• Agentúra profesijného poradenstva pre nepočujúcich - www.appn.cz

• Awifilm - www.awifilm.com

• Bezhran - Hradecké centrum českého znakového jazyka - www.bezhran.cz

• Centrum sprostredkovania simultánneho prepisu - czsp.cun.cz/index.php?clanek=21

• Centrum sprostredkovania tlmočníkov pre nepočujúcich - www.asnep.cz/tlumoceni/

• Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka - www.cktzj.com

• Česká únia nepočujúcich - www.cun.cz

• Divadlo Neslyším - www.neslysim.cz

• Federácia rodičov a priateľov sluchovo postihnutých - www.frpsp.cz

• Informačný portál o svete nepočujúcich - www.ruce.cz

• Informačný portál pre osoby so špecifickými potrebami - www.helpnet.cz

• Internetové služby pre nepočujúcich - www.neslysici.cz

• Internetová televízia pre deti a mládež - weblik.cktzj.com

• Multimediálna tvorivá dielňa - www.mtd.wz.cz

• Pevnosť – České centrum posunkového jazyka - www.pevnost.com

• Pevnosť - Inštitút Nepočujúcich pre špecializované vzdelávanie - www.inpsv.com

• Photovisual - www.neslysici.net/photovisual

• Trojrozmer – Brnenské centrum posunkového jazyka - www.trojrozmer.cz

• Ulita – jazykové centrum - www.jazykove-centrum-ulita.cz

• Unie neslyšících Brno - www.neslysici.net

• Zväz nepočujúcich a nedoslýchavých v ČR - www.snncr.cz

• 3Dimenze – Moravské centrum posunkového jazyka - www.3dimenze.net

Zahraničné webové stránky najznámejších organizácií:
• CODA – coda-international.org/blog/

• Svetová federácia nepočujúcich – www.wfdeaf.org

• Európska asociácia používateľov kochleárneho implantátu - eurociu.implantecoclear.org

• Európska federácia rodičov detí so sluchovým postihnutím - www.fepeda.net

• Európske fórum zdravotného postihnutia - www.edf-feph.org

• Európska únia nepočujúcich - www.eud.eu

• Svetová federácia nepočujúcich – sekcia mládeže – www.wfdys.org

• Európska únia nepočujúcej mládeže – www.eudy.info

• Svetová federácia nedoslýchavej mládeže – www.ifhohyp.org

• Svetové fórum tlmočníkov posunkového jazyka – www.wasli.org

• Európske fórum tlmočníkov posunkového jazyka – www.efsli.org

• Svetová federácia nedoslýchavých osôb – www.ifhoh.org

• Európska federácia nedoslýchavých osôb – www.efhoh.org

• Svetová federácia hluchoslepých – www.wfdb.org

• Európska únia hluchoslepých - www.edbu.org

• Svetový komitét športov nepočujúcich – www.deaflympics.org

• Európska organizácia športu nepočujúcich - www.deafsports-edso.eu

• Školenie mladých nepočujúcich lídrov (Frontrunners) - frontrunners.dk/archives.aspx

Známe vysokoškolské odbory zamerané na kultúru Nepočujúcich a posunkový jazyk:
• Bristolská univerzita v Bristole, katedra: Centrum pre štúdium Nepočujúcich – www.bris.ac.uk/deaf/

• Gallaudetova univerzita vo Washingtone – www.gallaudet.edu

• Hamburská univerzita v Hamburgu, katedra: Inštitút pre nemecký posunkový jazyk a komunikáciu nepočujúcich - www.sign-lang.uni-hamburg.de

• Univerzita Karlova v Prahe, odbor: čeština v komunikácii nepočujúcich – ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/


Copyright © 2006-2012 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk