Powered by

Objavte znovu web!

.Sociálne služby.
Poskytovatelia sociálnych služieb pre osoby s poruchou sluchu
(podľa zákonov č. 447/2008 a 448/2008)

Na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - www.employment.gov.sk/CRP/ je centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb. Vybrali sme len tie sociálne služby, ktoré sú určené pre osoby s poruchou sluchu. Zistili sme, ktoré občianske združenia sú zaregistrované v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb /k 22.1.2011/.

Druhy sociálnych služieb:

opatrovateľská služba:

   1) Banskobystrický kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Bernolákova 1, Zvolen, e-mail: anepszv@azet.sk

   2) Trenčiansky kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Bezručova 1012, Trenčín, e-mail: anepstn@centrum.sk

   3) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: aspott@gmail.com

rehabilitačné stredisko:

   1) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk

špecializované sociálne poradenstvo:

   1) Bratislavský kraj: Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, Budatínska 59/A, Bratislava, e-mail: m.ruckay@gmail.com

   2) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk

   3) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspotrnava@gmail.com

sprostredkovanie osobnej asistencie:

   1) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk

   2) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspotrnava@gmail.com

sprostredkovanie tlmočníckej služby:

   1) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk

   2) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspotrnava@gmail.com

tlmočnícka služba:

   1) Banskobystrický kraj: Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, Banská Bystrica, e-mail: kcns.bb@gmail.com,
web: tu

   2) Bratislavský kraj:

         a. Viola Ručkayová KOMTES, Ševčenkova 6, Bratislava, e-mail: ruckayova@gmail.com

         b. tlmočnícka služba pre územie Bratislavského kraja – tu

   3) Košický kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Kováčska 65-67, Košice, e-mail: renata.milkovicova@zoznam.sk

   4) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk

   5) Prešovský kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Požiarnická 17, Prešov, e-mail: ondro.f@gmail.com

   6) Žilinský kraj:

         a. Marta Nováková, Na Sihoti 1157/11, Dolný Kubín, e-mail: marta.novakova@centrum.sk

         b. Alena Štrbáková, Sv. Cyrila a Metoda 3416/10, Vrútky, e-mail: strbakova.alena@zoznam.sk

základné sociálne poradenstvo:

   1) Banskobystrický kraj: Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, Banská Bystrica, e-mail: kcns.bb@gmail.com

   2) Bratislavský kraj:

         a. Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Korytnícka 10/a, Bratislava, e-mail: urad.aneps@gmail.com

         b. Zväz sluchovo postihnutých, Páričková 18, Bratislava, e-mail: lloksa@gmail.com

   3) Prešovský kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Požiarnická 17, Prešov, e-mail: ondro.f@gmail.com

   4) Trenčiansky kraj: Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne, Vajanského 7, Trenčín, e-mail: szsptn@inmail.sk

   5) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspotrnava@gmail.com

sociálna rehabilitácia:

   1) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspotrnava@gmail.com

Súdni tlmočníci
(podľa zákona č. 382/2004)

Súdni tlmočníci tlmočia na súde, na polícii, na matričnom úrade (narodenie dieťaťa, svadba, úmrtie, osvedčovanie listín a podpisov obcou) a na notárskom úrade.

Zoznam súdnych tlmočníkov tu.

Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk