Powered by

Objavte znovu web!
.Adresár škôl.
Školy pre žiakov so sluchovým postihnutím:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
web: www.zsidrotarska.sk

Spojená škola internátna
Hrdličkova 17, 831 01 Bratislava
web: www.zsihrdlickovaba.edu.sk

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
K .Supa 48, Lučenec, 984 03
web: www.zsisplc.svsbb.sk

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
ČSA 183/1, 967 32 Kremnica
web: www.szscsakr.edu.sk

Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča 054 01
web: www.sssijvle.edu.sk

Spojená špeciálna škola Pavla Sabadoša internátna
Duklianska 2, Prešov 080 01
web: www.spojenaskola.info

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím

Koceľova 26, 821 08 Bratislava
web: www.souspmba.edu.sk

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Odborné učilište internátne

Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
web: www.gymspmkr.edu.sk

Centrum špeciálno-pedagogickej poradne:

Zoznam centier špeciálno-pedagogického poradenstva - tu.

Detský domov pre deti so sluchovým postihnutím:

Detský domov Maurícius
Dolná 49/21, 967 01 Kremnica
web: dedmauricius.eu

Inštitúcia pre dospelých aj so sluchovým postihnutím:

Domov sociálnych služieb Olichov
Olichov, 951 87 Volkovce
e-mail: svetlo.olichov@gmail.com

Múzeum špeciálneho školstva aj o osobách so sluchovým postihnutím:

Múzeum špeciálneho školstva ÚIPŠ
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
web: www.modernaskola.sk/ssu,c317/Muzeum-specialneho-skolstva-v-Levoci


Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk