Powered by

Objavte znovu web!
.Občianske združenia.
Uvádzame tie občianske združenia nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu na Slovensku, ktoré sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR (k 22.9.2011):

Asociácia Nepočujúcich Slovenska - ANEPS /20.10.2006/
Bezručova 1012, 911 01 Trenčín
e-mail: prezidentkaaneps@gmail.com
web: www.aneps.wbl.sk

Asociácia organizácii sluchovo postihnutých v Slovenskej republike - AOSP /21.12.2006/
Silvánska 19, 841 04 Bratislava
e-mail: aosposr@gmail.com
web: www.aospvsr.sk

Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska - ARNEDS /20.10.2006/
Korytnícka 10/A, 821 07 Bratislava
e-mail: lubica.sarinova@gmail.com

Asociácia sluchovo postihnutých - ASP /20.10.2006/
SOU pre SPM, Koce¾ova 26, 821 08 Bratislava

Asociácia športových klubov nepočujúcich AMICUS /9.3.1994/
Duklianska 2, 080 76 Prešov
e-mail: amicus@deaf.sk
web: liga.deaf.sk

Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska - ATLPRENES /28.6.1999/
Svätoplukova 20, 821 08 Bratislava
e-mail: atlprenes@gmail.com
web: www.atlprenes.szm.sk

Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých - BASPO /6.12.2007/
Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava
e-mail: m.ruckay@gmail.com

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - BSN 1930 /29.11.2007/
Haanova 10, 852 23 Bratislava
e-mail: bsn1930@gmail.com
web: www.bsn1930.wbl.sk

CODA /23.11.2007/
Krajná 34, 821 04 Bratislava
e-mail: petermarcek@zoznam.sk

DeafStudio /23.12.2008/
Sibírska 6960/30, 080 01 Prešov
e-mail: info@deafstudio.net
web: www.deafstudio.net

Divadlo Tiché iskry - DTI /16.9.2005/
Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: ticheiskry@gmail.com
web: www.ticheiskry.sk

EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského /23.1.2001/
Samova 4, 949 01 Nitra
e-mail: effeta@effeta.sk
web: www.effeta.sk

Folklórne združenie Madovec /27.05.1998/
Pražská 5, 811 04 Bratislava
e-mail: madovec@madovec.sk
web: www.madovec.sk

Futbalový klub nepočujúcich PLAST-MONT Lučenec /15.3.2001/
Rúbanisko 3/37, 984 03 Lučenec
e-mail: jaroslav.stetka@zoznam.sk
web: fcnlucenec.wbl.sk

Hlohovecký spolok nepočujúcich /25.3.2010/
M.R.Štefánika 3, 920 01 Hlohovec

Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím KREMIENOK /13.3.2001/
DM pri SOU,SPŠO a Gym. pre SPM, Štúrova 13, 067 01 Kremnica

Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím UŠKO /21.12.2006/
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Klub mladých nepočujúcich Bratislava /25.5.2010/
Farského 22, 851 01 Bratislava

Klub mladých nepočujúcich Hlohovia /8.4.2010/
M.R.Štefánika 3, 920 01 Hlohovec

Klub mladých nepočujúcich Trenčín /21.5.2010/
Halalovka 2347/51, 911 08 Trenčín

Klub nepočujúcich Senica /6.5.2010/
Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica

Klub nepočujúcich športovcov Slovenska v Trenčíne /31.7.1995/
Opatovská 103, 911 01 Trenčín

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku - KCNS /27.5.1992/
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: kcns.bb@gmail.com (Banská Bystrica)
e-mail: kcns.ba@gmail.com (Bratislava)
web: www.kcns.sk

Lyžiarsky SKI Klub Nepočujúci Bratislava /30.3.1993/
Mojmírova 4, 821 08 Bratislava

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich /30.12.2005/
Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
e-mail: myslim@myslim.sk
web: www.myslim.sk

Nepočujem /25.8.1997/
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
e-mail: luptakova@post.sk

Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremko /8.12.2006/
ČSA 138/1, 967 32 Kremnica
e-mail: skola@szscsakr.edu.sk
web: www.szscsakr.edu.sk/kremko.htm

Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Permoník /23.12.2004/
Sama Chalupku 286/21, 967 32 Kremnica

Občianske združenie ODAN /Otvorené dialógy a nepočujúci/ /24.4.2009/
Nevoľné 1, 967 01 (6 km od Kremnice)
e-mail: Rudolf.Bartosik@gmail.com

Občianske združenie "SVET TICHA" /2.9.1997/
Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37
e-mail: svetticha.oz@gmail.com
e-mail: maria.svetticha@gmail.com
web: www.svettichaoz.sk

Piešťanský spolok nepočujúcich /8.4.2010/
A. Hlinku 41, 921 01 Piešťany

Prievidzský spolok nepočujúcich /14.12.2010/
Svätoplukova 90/14, 971 01 Prievidza
web: www.pdsn.sk

Prešovský spolok nepočujúcich /3.12.2010/
Sibírska 6960/30, 080 01 Prešov

Priatelia sluchovo postihnutých detí /28.8.1997/
Federátov 11, 080 76 Prešov
e-mail: mikova@vadium.sk
web: www.spojenaskola.info

Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich - SAKMN /21.12.2006/
M.R.Štefánika 3, 920 01 Hlohovec
e-mail: info.sakmn@gmail.com
web: www.sakmn.websnadno.eu

Slovenská asociácia športu nepočujúcich /8.2.1996/
Opatovská 103, 911 01 Trenčín

Slovenská asociácia zväzov Nepočujúcich športovcov - SAZNŠ /15.1.1991/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava

Slovenský deaflympijský výbor - SDV /5.4.2005/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: info@deaflympics2011.com

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA NEPOČUJÚCICH ŠPORTOVCOV /25.7.2011/
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
e-mail: office@deaflympic.sk
web: www.deaflympics.sk

Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka - SKTPJ /18.1.2008/
Súmračná 18, 821 01 Bratislava
e-mail: kgustafikova@gmail.com

Slovenská komunita hluchoslepých /5.6.2003/
Lesnícka 18, 080 01 Prešov

Slovenská únia sluchovo postihnutých /3.12.2008/
Mierová 4, 066 01 Humenné

Slovenský zväz atletiky nepočujúcich /21.12.2006/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: janka.cernakova@centrum.sk

Slovenský zväz cyklistiky nepočujúcich /21.12.2006/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: j.matovcik@locoexpo.sk

Slovenský zväz futbalu nepočujúcich /21.12.2006/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: lacomarko@post.sk

Slovenský zväz kolkov a bowlingu nepočujúcich /21.12.2006/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava


Slovenský zväz ľadového hokeja nepočujúcich /16.1.2009/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: hokej_sazns@azet.sk
web: www.hockeydeaf.wbl.sk

Slovenský zväz lyžovania nepočujúcich /27.3.2007/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava

Slovenský zväz nedoslýchavých /27.3.2008/
Pavlovova 2340/5, 058 01 Poprad
e-mail: marek.malik@justice.sk

Slovenský zväz nepočujúcich /6.12.2007/
Manckovičova 7, 920 01 Hlohovec
e-mail: slznep@gmail.com

Slovenský zväz plávania nepočujúcich /29.3.2007/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: milos.stefek@gmail.com

Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne /21.11.2002/
Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín
e-mail: szsptn@inmail.sk

Slovenský zväz stolného tenisu nepočujúcich /21.5.2007/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: jovah9@gmail.com

Slovenský zväz šachu nepočujúcich /29.3.2007/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava

Slovenský zväz tenisu nepočujúcich /14.3.2007/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: dahan@chello.sk

Slovenský zväz volejbalu nepočujúcich /21.12.2006/
Mikulášska 5, 811 03 Bratislava
e-mail: elisavolley@gmail.com

Solidarita mladých nedoslýchavých /15.3.2007/
Saratovská 14, 841 02 Bratislava
e-mail: slavomira.h@gmail.com
web: www.somned.wbl.sk

Spoločnosť na pomoc nepočujúcim - SPPN /20.3.2000/
Budatínska 59/A, 851 05 Bratislava
e-mail: sppn@sppn.sk
web: www.sppn.sk

Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA /9.12.2003/
Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava
e-mail: snepeda@szm.sk,  birka.p@gmail.com
web: www.snepeda.sk

Sport Club Admirals Deaf Bratislava /14.7.2006/
Trnavská cesta 63, 831 04 Bratislava
e-mail: holiencin8@azet.sk
web: www.scadmiralsdeafba.wbl.sk

ŠK Neko Bratislava /24.11.1995/
Koceľova 26, 821 08 Bratislava
web: www.sknekovolejbal.websnadno.cz

Športový klub nepočujúcich detí /22.11.1999/
Tomášikova 36, 080 01 Prešov
e-mail: sknd@kryha.sk
web: www.sknd.kryha.sk

Športový klub nepočujúcich Hlohovec /28.9.1990/
Manckovičova 7, 920 01 Hlohovec
e-mail: ladislav.svicka@hlohovec.net
web: deafsknhlohovec.wbl.sk

Športový klub nepočujúcich Kežmarok /26.4.2006/
Zimný štadión, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok

Športový klub nepočujúcich Košice /9.7.2004/
Kováčska 65, 040 01 Košice

Športový klub nepočujúcich Kremnica /5.11.2004/
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica

Športový klub nepočujúcich Michalovce /16.12.2005/
Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Športový klub Nepočujúcich Nové Zámky /28.3.2008/
Šurianska 5, 940 66 Nové Zámky
e-mail: david.szalai1@gmail.com
web: www.sknnovezamky.weblahko.sk

Športový klub Nepočujúcich Piešťany /30.1.2001/
Pribinova 2, 921 01 Piešťany

Športový klub nepočujúcich Prešov /12.11.2004/
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
e-mail: jovah9@gmail.com
web: www.sknpresov.wbl.sk

Športový klub nepočujúcich Prievidza /21.1.2010/
Svätoplukova 90/14, 971 01 Prievidza
e-mail: sknprievidza@gmail.com

Športový klub nepočujúcich Sokol Bratislava /27.3.2007/
Nobelova 42, 831 02 Bratislava
e-mail: sknsokolba@post.sk
web: www.sknsokolba.wbl.sk

Športový klub nepočujúcich Spartak Trnava /7.11.2005/
Kollárova 24, 917 01 Trnava
web: www.skntrnava.wbl.sk

Športový klub nepočujúcich Trenčín /16.3.2007/
Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín
e-mail: skntrencin@centrum.sk
web: www.skntrencin.weblahko.sk

Športový klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava /6.7.2011/
Trnavská cesta 33/a, 831 04 Bratislava

TJ Spiš nepočujúci Spišská Nová Ves /25.3.1991/
Tr.1.mája 22/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Trnavská asociácia sluchovo postihnutých - TASPO /21.12.2006/
Kollárova 24, 917 01 Trnava
e-mail: taspotrnava@gmail.com
web: www.taspo.sk

Trnavský spolok nepočujúcich /29.3.2010/
Kollárova 24, 917 07 Trnava
web: www.tsn.weblahko.sk

Uško /13.9.1999/
Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča
e-mail: skola@sssijvle.edu.sk
web: www.sssijvle.edu.sk

Vrcholové stredisko nepočujúcich športovcov /16.2.1993/
Mojmírova 4, 821 08 Bratislava

Základná organizácia nedoslýchavých /8.7.2011/
Bezručova 1012, 911 01 Trenčín

Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike /3.4.1998/
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
e-mail: zodmsp@gmail.com

Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch. postih. Lučenec /17.9.1997/
K.Supa 48, 984 03 Lučenec
e-mail: zsisplc@pobox.sk

Združenie rodičov a priateľov hlucho-slepých detí /20.1.1998/
Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou
e-mail: peter.fasung@chello.sk
web: www.hluchoslepi.ic.cz

Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička /22.12.2006/
SNP 32/89, 914 51 Trenčianske Teplice

Združenie užívateľov kochleárneho implantátu /27.2.1998/
Jedľová 12, 911 05 Trenčín

Zväz sluchovo postihnutých /6.12.2006/
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
e-mail: lloksa@euroweb.sk


Copyright © 2006-2012 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk