Powered by

Objavte znovu web!
.Publikácie.
Knižné a multimediálne publikácie:

Šmehilová Anna: Školské posunky I.

Podrobnejšie informácie o slovníku nájdete tu.

Cena: 6 € (+ 3 € - poštovné a balné).

V prípade záujmu si môžete zborník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.Traband - Neslýchané (DVD)

Podrobnejšie informácie o DVD nájdete tu.

Cena DVD: 269 Ke

V prípade záujmu si môžete objednať tu.
Nepozeraj na hodiny (DVD)

Podrobnejšie informácie o DVD nájdete tu.

Cena DVD: 10€/1 ks, 17€/2 ks, 25 €/3 ks

V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: dallo.souldance@gmail.com.
Vojtechovský Roman: Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich

Podrobnejšie informácie o publikácii nájdete tu.

Cena zborníka: 9,99 €


Vojtechovská Veronika: Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku

Podrobnejšie informácie o publikácii nájdete tu.

Cena zborníka: 3,99 €


Vojtechovský Roman: Slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre oblasť rodina

Podrobnejšie informácie o publikácii nájdete tu.

Cena zborníka: 2,99 €


Vojtechovský Roman (ed.): Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti.

Podrobnejšie informácie o zborníku vo formáte CD-R tu.

Cena zborníka: 1,99 €


Anna Šmehilová: Možnosti zamestnanosti občanov so sluchovým postihnutím po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Podrobnejšie informácie o knihe nájdete tu.

Cena: 10 € /plus poštovné a balné/.

V prípade záujmu si môžete zborník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.Anna Šmehilová (Ed.): Manuál medzinárodného posunkovania (zborník)

Podrobnejšie informácie o zborníku nájdete tu.

Cena: 5 € /+2 € - poštovné a balné/.

V prípade záujmu si môžete zborník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.Anna Šmehilová ml. - Linda Svoradová: Medzinárodné posunky (slovník)

V knižke „Medzinárodné posunky“ sú v každej lekcii obrázkami vyjadrené medzinárodné posunky a ku každému posunku je priradený jeho slovenský a anglický význam s anglickou výslovnosťou. Tento knižný slovník obsahuje medzinárodné posunky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v medzinárodnej posunkovej komunikácii nepočujúcich vo svete.

Obsah knihy:
• Úvod
• 1. lekcia (Jednoruená prstová abeceda)
• 2. lekcia (Čas)
• 3. lekcia (Čísla)
• 4. lekcia (Ľudia)
• 5. lekcia (Komunikácia)
• 6. lekcia (Kultúra)
• 7. lekcia (Škola)
• 8. lekcia (Šport)
• 9. lekcia (Krajiny)

Podrobnejšie informácie tu.

Cena: 8 € /+ 3 € poštovné/.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.

Publikácie nielen pre tlmočníkov posunkového jazyka

Viac informácií na: www.cktzj.com/index.php?page=eshop

Lubina Stanislav: Svetová zbierka prstovej abecedy (kniha)

Kniha Svetová zbierka prstovej abecedy prináša ucelený pohľad na prstovú abecedu 36 štátov Európy, 22 štátov Ameriky, 23 štátov Ázie, 21 štátov Afriky, 2 štátov Austrálie a 1 štátu Euroázie, ktoré sú v knihe systematicky usporiadané. Okrem prstovej abecedy v knihe sa nachádza aj s Lormova dotyková abeceda, ktorá je ureená k priamej, interpersonálnej komunikácii medzi hluchoslepými navzájom, alebo medzi hluchoslepým a jeho intaktným sociálnym okolím.

Cena knihy je 13,24 € (399 Sk), pri vyššom odbere 10% zľava. Doručenie je možné dobierkou.

E-mail: s.lubina@gmail.com

Gálová Denisa – Holubová Veronika – Vojtechovský Roman: Rozprávky v posunkovom jazyku (DVD)

Podrobnejšie informácie o DVD tu.

Cena DVD: 3,32 € (100 Sk)


Vojtechovský Roman - Holubová Veronika – Gálová Denisa: Tichou rukou písané (kniha)

Podrobnejšie informácie o knihe tu.

Cena knihy: 2,30 € (70 Sk)


Vojtechovský Roman (ed.): Dramatická výchova a sign writing ako prostriedky vo výchove a vzdelávaní sluchovo postihnutých (zborník)

Podrobnejšie informácie o zborníku tu.

Cena zborníka: 4,30 € (130 Sk)


Vojtechovský Roman (ed.): Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno-vzdelávacom procese (zborník)

Podrobnejšie informácie o zborníku tu.

Cena zborníka: 4,30 € (130 Sk)


Vojtechovský Roman (ed.): Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom (zborník)

Podrobnejšie informácie o zborníku tu.

Cena zborníka: 4,30 € (130 Sk)


Pleva Ján: Rozvoj organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých. postihnutých, 3. časť (kniha)

Táto kniha obsahuje historický náčrt vývinu organizovanej starostlivosti o osoby so sluchovým postihnutím od roku 1969 až po 1997. Má 120 strán.

Je možné ju dostať zadarmo.

Knihu si môžete vyzdvihnúť na Úrade ANEPS, Bezručova 1012, Trenčín alebo ju objednať e-mailom: prezidentkaaneps@gmail.com – poštovné za knihu sa platí.


Najpálčivejšie problémy z hľadiska nepočujúcich a ich riešenie (zborník)

Zborník vytvorený z príspevkov z odborného seminára „Najpálčivejšie problémy z hľadiska nepočujúcich a ich riešenie“, ktorý sa konal 16.9. 2005 v rámci MDN v Bratislave. Zborník obsahuje 9 príspevkov od nepočujúcich a jeden od počujúcu. Má 48 strán (A5).

Je možné ju dostať zadarmo.

Knihu si môžete vyzdvihnúť na Úrade ANEPS, Bezručova 1012, Trenčín alebo ju objednať e-mailom: prezidentkaaneps@gmail.com – poštovné za knihu sa platí.

Prieskum sledovania skrytých titulkov na Slovensku (brožúrka)

Táto brožúrka je zo seminára na tému: „Príjem informácií určených nepočujúcim cestou masmédií“, ktorý sa konal v rámci medzinárodného dňa nepočujúcich v Žiline doa 15.9.2006. Brožúrka obsahuje výsledky prieskumu, ktorý sa realizoval formou dotazníkov a 2 príspevky od nepočujúcich. Má 24 strán (A5).

Je možné ju dostať zadarmo.

Knihu si môžete vyzdvihnúť na Úrade ANEPS, Bezručova 1012, Trenčín alebo ju objednať e-mailom: prezidentkaaneps@gmail.com – poštovné za knihu sa platí.

Tarcsiová Darina (ed.) Raná starostlivosť o nepočujúce dieťa (Spomienky rodičov, ktorí to už majú za sebou) (kniha)

Podrobnejšie informácie o knihe tu.

Cena knihy: 2,66 € (80 Sk) /+ poštovné/.

Knihu si môžete Objednať e-mailom: lubica.sarinova@gmail.com.Prirodzený posunkový jazyk (CD)

Elektronický nosič CD pozostávajúci z 8 tém z rôznych oblastí a 3 príbehy, ktoré sú znázornené ako ukážky komunikácie nepočujúcich s počujúcimi. Každá téma obsahuje niekoľko viet, v ktorých nájdeme aj špecifické posunky, ktoré používajú užívatelia posunkového jazyka.

Cena: 8,30 € (250 Sk) /+ poštovné/.

Knihu si môžete vyzdvihnúť na Úrade ANEPS, Bezručova 1012, Trenčín alebo ju objednať e-mailom: prezidentkaaneps@gmail.com.

Košút Jaroslav – Košútová Mária – Tarcsiová Darina: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči 3 (kniha)

V knihe sa píše o tlmočníkovi ako nezastupiteľnému pomocníkovi nepočujúcich osôb, ako aj informuje zo sociálnej oblasti. Ďalšia časť je zameraná na tlmočnícke služby. Nechýbajú tu ani prílohy – zákony a vyhlášky.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.Tarcsiová Darina a kol.: Sluchové postihnutie vo vyššom veku (kniha)

Kniha prináša informácie z oblastí medicíny, komunikácie, predpisov, legislatívy, kompenzaených pomôcok, ktoré ovplyvňujú život ľudí so sluchovým postihnutím vo vyššom veku.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.Košútová Mária: Sluchové postihnutie od A po Z (slovník)

Ide o prvý slovník svojho druhu na Slovensku, ktorý je spracovaný ako súbor informácií a pojmov z oblasti problematiky sluchového postihnutia a súvisiacich oblastí. Pojmy sú v slovníku zoradené podľa abecedy. Jednotlivé výrazy sú vysvetlené, aj s odkazom na publikáciu alebo www stránku, kde sa dá o nich získať viac informácií. Ide o výrazy z oblasti sociálnej práce, sociálneho poistenia, sociálnej pomoci, zamestnanosti, špeciálnej pedagogiky, histórie a diania v hnutí sluchovo postihnutých, kompenzaených a zdravotníckych pomôcok, práva, mimovládnych organizácií a pod. V slovníku sú tiež zaradené rôzne svetové a európske dokumenty, medzinárodné organizácie, slovenské organizácie pôsobiace v oblasti sluchového postihnutia. Publikácia je doplnená fotografiami, obrázkami, znázornením niektorých pomôcok, ako aj inými zaujímavosťami v texte, ale aj v prílohe.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.

Základná posunková zásoba pre komunikáciu s nepočujúcimi deťmi (VHS)

VHS s posunkovou zásobou pre potreby komunikácie medzi počujúcimi rodiemi a ich nepočujúcimi deťmi. Obsahuje okrem iného aj základné teoretické charakteristiky posunkového jazyka.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.Posunková zásoba zo sociálno-právnej oblasti (DVD)

DVD s posunkovou zásobou najmä pre potreby súdnych tlmočníkov, sociálneho poradenstva, ako aj osobných asistentov.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.
Kvalita života sluchovo postihnutých (DVD)

DVD je zamerané na posunkovú zásobu z tých oblastí života, ktoré ovplyvňujú kvalitu života všetkých osôb a teda aj osôb so sluchovým postihnutím. Ide o nasledujúce: oblasť zdravia, oblasť vzdelávania, oblasť športu, oblasť etiky a morálky, oblasť medziľudských vzťahov a sviatkov, oblasť politiky, oblasť práva, oblasť zamestnávania, oblasť sociálnych vecí. DVD má slúžiť nielen tlmočníkom, ale aj osobným asistentom, rodinným príslušníkom, sociálnym pracovníkom, ale môže poslúžiť aj samotným sluchovo postihnutým.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.

Kultúra a náboženstvo (DVD)

Nosie DVD s posunkovou zásobou z oblasti kultúry a náboženstva doplnený krátkym monológom o danej téme v posunkovom jazyku.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.Šmehilová Anna – Šmehilová Anna: Základy posunkového jazyka nitrianskeho regiónu 1 (slovník)

Kniha je akýmsi slovníkom posunkov a posunkových spojení 6 lekcií. Napríklad pozdravy, otázky a odpovede, ľudia a rodina, životné situácie, doprava, zdravotníctvo, čas a podobne. Na konci jednotlivých lekcií je vždy opakovanie, kde sú zadané úlohy. Ilustrátorkou obrázkov jednotlivých posunkov je nepoeujúca výtvarníčka Linda Svoradová.

Cena: 6 € /+ 3 € poštovné/.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.

Šmehilová Anna – Šmehilová Anna: Základy posunkového jazyka nitrianskeho regiónu 2 (slovník)

Slovník obsahuje 7 lekcií. Lekcie sú zamerané na posunky zo sociálnej oblasti, na témy ako 3udia a rodina, potraviny, zemepis a farby, príroda a zvieratá, inštitúcie a povolania a posunky z náboženskej oblasti. Ilustrátorkou obrázkov jednotlivých posunkov je nepoeujúca Zuzana Daubnerová.

Cena: 6 € /+ 3 € poštovné/.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.

I. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre (zborník)

Zborník je súhrnom z festivalu kultúry nepoeujúcich, ktorý sa konal v roku 2000, fotky z dramatických predstavení, výtvarného umenia. Sú tu aj elánky príspevkov zo seminára na tému Kultúra nepoeujúcich.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.


II. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre (zborník)

Zborník z festivalu z roku 2002. Fotky a krátke opisné úryvky z divadelných predstavení a vernisáže. Ialej zborník obsahuje aj postupy dramatických hier z tvorivej dielne, ktoré môžu byť dobrou pomôckou pre prácu s deťmi. Ďalej je možné prečítať príspevky zo seminára na tému Význam kultúrno-umeleckých aktivít pre život nepočujúcich.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.

III. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre (zborník)

Zborník z festivalu z roku 2004. Podobne ako predošlý zborník, aj tento je súhrnom fotiek opisných úryvkov z predstavení, ako aj charakteristike jednotlivých súborov. Ialej sú popísané rôzne druhy sociálno-psychologických hier a ich metodické postupy, ako aj ukážky z knižných predstavení s následnými úlohami. Príspevky zo seminára „Nepočujúci a médiá“ a z náboženského seminára.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.

IV. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre (zborník)

Okrem fotiek a opisného úryvku predstavení, vernisáže a rôznych hier a metodických postupov z tvorivej dielne nájdeme aj príspevky zo seminára „Nadaní sluchovo postihnutí“, z náboženského seminára. Nájdete aj tu návrh zákona o posunkovom jazyku, kde prebiehal počas diskusie s politikmi.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.

V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre (zborník)

Zborník z V. Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich v Nitre v roku 2008. Okrem fotiek z divadelných vystúpení, vernisáže, tvorivej dielne, sú tu aj príspevky zo seminára na tému Kultúra nepočujúcich.

Cena: dohodou.

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.


Romer W.: Sila mojej viery (kniha)

Knižka od W. Romera, nemeckého farára, ktorý sa venoval nepočujúcim a nevidiacim. KCNS túto knihu prekladal. Je to kniha určená nepočujúcim, ktorí majú problémy rozumieť zložitým teologickým pojmom a tým aj pomáha lepšie porozumie? katolíckej viere.

Cena: 3,32 € (100 Sk) /+ poštovné/.

V prípade záujmu si môžete vyzdvihnúť na adrese: KCNS, Kapitulská 21, Banská Bystrica alebo si môžete objednať e-mailom: kcnsbb@gmail.com.

Keller A. a Romer W.: Ježiš žije medzi ľuďmi (kniha)

Katechetická pomôcka pre nepoeujúce deti 1. stupoa základných škôl. Je určená aj pre deti s mentálnym postihnutím. Knižka je tiež prekladom od autorov A. Keller a W. Romer. Knižka obsahuje jednoduché vety o živote Ježiša. Je plná obrázkov, ktoré si deti môžu vyfarbiť.

Cena: 0,66 € (20 Sk) /+poštovné/.

V prípade záujmu si môžete vyzdvihnúť na adrese: KCNS, Kapitulská 21, Banská Bystrica alebo si môžete objednať e-mailom: kcnsbb@gmail.com.

Axelrod Cyril: Za svetlom v tichu a tme (autobiografia)

Cyril Axelrod sa narodil ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom. Rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť jazykov. V mladosti postupne prišiel o zrak.

Cena: 4 € (120,50 Sk) /+poštovné/.

V prípade záujmu si môžete vyzdvihnúť na adrese: KCNS, Kapitulská 21, Banská Bystrica alebo KCNS, Nám. SNP 11, 813 13 Bratislava si môžete objednať e-mailom: kcnsbb@gmail.com, kcnsba@gmail.com.Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepoeujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk