Powered by

Objavte znovu web!
.Kluby nepočujúcich.
Kluby sú miesta, kde sa stretávajú nepočujúci (klubové stretnutia nepočujúcich):

Banská Bystrica – KCNS, Kapitulská 21 – posledná nedeľa v mesiaci od 15.00 hod.

Bratislava – BSN 1930, Haanova 10 – v sobotu od 16.00 do 23.00 hod.

Bratislava – KCNS, Nám. SNP 11 – vo štvrtok od 16.00 hod.

Bratislava – Rodinné centrum "Prešporkovo", Grösslingova 48 - v piatok 16.00 - 18.30 hod.(dohoda)

Bratislava – ŠKN Bratislava, Trnavská 33/a – v utorok a vo štvrtok od 16.00 hod.

Dolný Kubín - CN ANEPS, Na Sihoti 1157/11 – v piatok a v sobotu od 16.00 – 20.00 hod.

Hlohovec - RCN, M.R.Štefánika 3 – v piatok od 15.00 a v nedeľu od 10.00 hod.

Humenné – CN ANEPS, Štefánikova 1525 – v piatok od 17.00 hod.

Levice – CN ANEPS – miesto stretnutia: Tekovská 6, Levice – každý druhý párny týždeň v sobotu od 14.00 hod.

Lučenec – CN ANEPS, Jesenského 5 – v utorok od 14.00 – 17.00 hod.

Košice – CN ANEPS, Kováčska 65-67 – v piatok od 17.00 hod.

Michalovce – CN ANEPS, Okružná 3657 – v piatok od 16.00 - 22.00 hod.

Nitra – Effeta, Samova 4 - v nedeľu od 16.45 hod.

Nitra – CN ANEPS, Okániho 6 - každý piatok od 16.00 hod.

Nové Zámky – CN ANEPS, Šurianska 5 - v stredu a v piatok od 14.00 - 19.00 hod.

Piešťany – RCN, A. Hlinku 41 - každý druhý týždeň v piatok (nepárny týždeň) od 17.00 hod.

Poprad – CN ANEPS, Nábrežie Jána Pavla II. 319/16 – v piatok od 16.00 do 20.00 hod.

Prešov – CN ANEPS, Požiarnická 17 – v piatok od 16.00 do 20.00 hod.

Prievidza – CN ANEPS, Svätoplukova 90/14 – v piatok od 16.00 – 20.00 hod.

Púchov – CN ANEPS, Obrancov mieru 1158 – v piatok od 16.00 hod.

Senica – RCN, Hviezdoslavova 323 – v sobotu od 14.00 hod.

Spišská Nová Ves – CN ANEPS, J. Fabiniho 5 – v piatok od 16.00 hod.

Šaľa – CN ANEPS, Družstevná ulica (bývalá škôlka) – raz do mesiaca v sobotu (17.4., 15.5., 17.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 4.12.)

Topoľčany – CN ANEPS, Pribinova 17 – každý druhý týždeň v piatok (párny) od 17.00

Trenčín – CN ANEPS, Bezručova 1012 – v nedeľu (okrem nedele v 3. týždni v mesiaci – svätá omša) od 15.00 - 19.30 hod.

Vrútky – CN ANEPS, Karola Kalocsaya 3211 – v piatok od 16.30 hod.

Zlaté Moravce – CN ANEPS, Mojmírova 6 – každú druhú nedeľu (párny týždeň) od 15.00 hod.

Zvolen – CN ANEPS, Bernolákova 1 – v piatok od 14.30 – 21.00

Žilina – CN ANEPS, Lichardova 44 – v piatok od 17.00 – 22.00


Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk