23. Letná olympiáda nepočujúcich
18. júla - 30. júla
Samsun, Turecko
Florbalový tábor pre zdravotne znevýhodnené deti
14. augusta - 18. augusta
Trenčín
Medzinárodný deň Nepočujúcich
15. septembra - 16. septembra
Poprad
Slovenský deň Nepočujúcich
21. septembra - 23. septembra
Trnava
Deaf RYSY 2017 - Mountain Watch
29. septembra - 1. októbra
Vysoké Tatry
LESICO
13. októbra - 15. októbra
Bazilej, Švajčiarsko
Európska konferencia o preklade Biblie do posunkového jazyka
1. novembra - 4. novembra
Barcelona, Španielsko
3. Medzinárodná konferencia WFD
8. novembra - 10. novembra
Budapešť, Maďarsko