Stretnutie seniorov v Lúčkach
28. septembra - 1. októbra
Lúčky pri Kremnici
Deaf RYSY 2017 - Mountain Watch
6. októbra - 8. októbra
Vysoké Tatry
EDUKAČNÉ Medzinárodná vedecká konferencia
6. októbra - 7. októbra
Herľany
LESICO
13. októbra - 15. októbra
Bazilej, Švajčiarsko
Stretnutie rodín s deťmi
13. októbra - 15. októbra
Lúčky pri Kremnici
Európska konferencia o preklade Biblie do posunkového jazyka
1. novembra - 4. novembra
Barcelona, Španielsko
3. Medzinárodná konferencia WFD
8. novembra - 10. novembra
Budapešť, Maďarsko