Powered by

Objavte znovu web!
.Iné služby.
Kurzy slovenského posunkového jazyka

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Bratislava. Viac informácií tu.

Zdroj: http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/tkn/

Kurzy posunkového jazyka

Effeta - stredisko sv. Františka saleského, Nitra. Viac informácií tu a tu.

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Bratislava. Viac informácií tu.

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica. Viac informácií tu.

Vizkom, Prešov. Viac informácií tu.

Ambulancia prvého kontaktu pre sluchovo postihnutých

Viac informácií tu.

Zdroj: http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/tkn/

Slovak Telekom (T-Com) - 12999 operátorská služba pre sluchovo postihnutých

12999 - volania na operátorskú službu pre zákazníkov so sluchovým postihnutím (zákazník so sluchovým postihnutím chce volať počujúceho). Operátor sprostredkuje hovor s počujúcim účastníkom, ktorého chce volať nepočujúci účastník. Text, ktorý napíše nepočujúci pomocou písacieho telefónu, operátor prečíta počujúcemu účastníkovi a naopak, prepíše komunikáciu od počujúceho. Takto sa môže nepočujúci dovolať, kam len chce (s výnimkou služieb obsahu - Audiotex, Telehlasovanie, Prémiové čísla) napr. úrady, banky získať cenné informácie, ušetriť svoj čas a vo významnej miere zvýšiť svoju nezávislosť. Táto služba je poskytovaná v non-stop prevádzke.

Spoplatnenie v € (Sk) s DPH pre volania z pevnej linky: volanie na operátorskú službu je bezplatné, spoplatnené je volanie k počujúcemu. Spoplatnenie pre volania zo sietí mobilných operátorov: podľa sadzobníka príslušného mobilného operátora.

Slovak Telekom (T-Com) - 12777 podpora operátorskej služby pre sluchovo postihnutých

12777 - volania na podporu operátorskej služby pre zákazníkov so sluchovým postihnutím (počujúci zákazník chce volať zákazníka so sluchovým postihnutím). Funkčnosť služby je rovnaká ako pri čísle 12999, pričom operátor prepíše komunikáciu na text pre zákazníka so sluchovým postihnutím a naopak prečíta volajúcemu text od zákazníka so sluchovým postihnutím. Táto služba je poskytovaná v non-stop prevádzke.

Spoplatnenie v € (Sk) s DPH pre volania z pevnej linky: 0,2368 € (7,134 Sk)/60 sec. Spoplatnenie pre volania zo sietí mobilných operátorov: podľa sadzobníka príslušného mobilného operátora.

Pri volaniach na 12777 a 12999 zákazník so sluchovým postihnutím komunikuje pomocou písacieho telefónu.

Písací telefón si zákazník môže zakúpiť na T-centrách a následne prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny naň uplatniť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa zákona 7/2009 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008.

Viac informácií o písacom telefóne tu.

Skúsenosti s písacím telefónom od osoby so sluchovým postihnutím tu.


Zdroj: http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/tkn/

Paušál pre nepočujúcich od T-Mobile

Viac informácií tu.

Mobilný internet pre nepočujúcich

Viac informácií tu.

Tlačiareň sv. Františka Saleského

Viac informácií tu.


Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk