Technológia pre nepočujúcich v prešovskom múzeu

Umožnia prezentáciu expozícií v posunkovom jazyku.

PREŠOV. Deti s poruchami sluchu si vo štvrtok v Krajskom múzeu v Prešove mohli po prvý raz pozrieť, ako funguje nová služba pre nepočujúcich – videosprievodca v posunkovom jazyku. Vedenie múzea prijalo ponuku občianskeho združenia DeafStudio, ktoré si vybralo práve expozície múzea v Rákociho paláci a spracovalo aj nahralo preklady textov expozícií do posunkového slovenského jazyka. Jeho cieľom je odbúravanie bariér pre nepočujúcich v kultúrnych inštitúciách v Prešovskom kraji.

1

Tablety pre nepočujúcich.(Zdroj: TASR/František Iván)

Kódy a tablety

Ako uviedla riaditeľka prešovského múzea Mária Kotorová, v múzeu sú umiestnené pri textoch k jednotlivým expozíciám QR kódy. Kúpili z vlastných zdrojov dva tablety, ktoré umožnia prezentáciu videosprievodcu v posunkovom jazyku.

Nepočujúcim postačí priložiť tablet k QR kódu a videosprievodca sa spustí. Návštevníci môžu použiť aj vlastné mobily a iné zariadenia, ktoré sú vybavené čítačkou kódu. Videosprievodca nepočujúcim preloží nielen výklad sprievodcu, ale aj výpovede, ktoré sa viažu k jednotlivým expozíciám. Sluchovo postihnutým ľuďom to uľahčí vnímať expozíciu a registrovať text.

„Začali sme v našom objekte a zvládli sme do tohto termínu prvú časť poschodie našich expozícií. Čaká nás ešte prízemie a postupne by sme chceli takýmto spôsobom preložiť do posunkovej rečí všetky texty expozície Tripolitany, čo je súčasné Krajské múzeum, ktoré pôsobí v troch mestách, okrem Prešova ešte v Hanušovciach a Stropkove. A chceme tento projekt predstaviť aj ostatným kolegom z múzeí a iných inštitúcií v Prešovskom samosprávnom kraji,“ povedala Kotorová.

Význam projektu vidí riaditeľka v tom, že videosprievodca v posunkovom jazyku umožní vnímať múzejnú kultúru aj ľuďom so sluchovým hendikepom takým spôsobom, ktorý je pre nich najvyhovujúcejší.

2 3 4

Aj v Ľubovni a v Levoči

Marek Kanaš z DeafStudia informoval, že na základe úspešnej realizácie projektu v Trnavskom kraji, kde sa zatiaľ takto aktivizovalo niekoľko múzeí, chcú teraz búrať bariéry pre sluchovo postihnutých aj v Prešovskom kraji. Zatiaľ sa im to podarilo v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni a v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Prešov bude ďalším miestom, kde chcú vyjsť v ústrety ľuďom s poruchami sluchu.

Podľa štatistických údajov žije na Slovensku približne 200 000 sluchovo postihnutých ľudí, nepočujúcich približne 12 000 a počet ľudí, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk je zhruba dvojnásobný, okolo 24 000.