Počuť ticho

Obsah: V dejinách hudby by sme našli veľa skladateľov, ktorí záverom svojho života stratili sluch, napriek tomu stále pokračovali v komponovaní. U hráča na hudobný nástroj však strata sluchu takmer určite znamená aj stratu zamestnania a okrem radikálnej zmeny štýlu života aj sociálne odlúčenie od spoločnosti. Potom, čo jej bola diagnostikovaná osteoskleróza sprevádzaná progresívnou stratou sluchu, musela Elizabeth Petcu, po dvadsiatich šiestich rokoch úspešného pôsobenia, opustiť pozíciu prvej flétnistky v TESConcert Orchestra. „Skúšali sme s Pavarottim. Mala som svojou hrou imitovať jeho spev a on mi opisoval, čo mám robiť. Ja som ho samozrejme nepočula, a tak som len kývala. Bolo to trápne. V orchestri som už proste nemohla ďalej pracovať,“ opisuje Elizabeth záver svojej orchestrálnej kariéry. Elizabeth sa však hudbe neprestala venovať. Hrá na tradičnej írskej flaute a dokonca absolvovala kurz muzikoterapie, ktorú teraz prevádzkuje. V dnešnom svete má zvuková komunikácia stále obrovský význam, hudba je prítomná na každom rohu, zvuková záťaž a ďalšie negatívne vplyvy mestského prostredia zvyšujú početnosť výskytu sluchových porúch. Príbeh Elizabeth Petcu je tak aktuálnou glosou súčasného životného štýlu.

Videoklip