Organizácia Spojených národov vyhlásila 23. septembra za Medzinárodný deň znakových jazykov

TLAČOVÁ SPRÁVA Významný úspech pre Spoločenstvo pre globálne nepočujúcich: Medzinárodný deň znakových jazykov vyhlásený Organizáciou Spojených národov

New York, USA, 19. decembra 2017: Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 23. septembra za Medzinárodný deň znakových jazykov. Rezolúcia ( A / C.3 / 72 / L.36 / Rev.1 – verzia medzinárodného podpisu tu ) bola pôvodne prijatá konsenzom počas 48. schôdze tretieho výboru Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov vo štvrtok 16. novembra 2017 a oficiálne prijatá dnes na 72. Valnom zhromaždení OSN.

Uznesenie bolo navrhnuté alebo sponzorované prostredníctvom Stálej misie Antiguy a Barbudy pri Organizácii Spojených národov na základe pôvodnej žiadosti Svetovej federácie nepočujúcich (WFD). RSV spolupracovala so svojimi členmi na získaní podpory zo svojich stálych misií v Organizácii Spojených národov, ktorí majú právomoc na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov hlasovať za prijatie rezolúcie ako spoluzákonodar­covia. Uznesenie bolo spoločne sponzorované 97 členskými štátmi OSN a prijaté konsenzom.

.

Veľvyslanec Walton Webson z Permanentnej misie Antiguy a Barbudy pri OSN: „Toto uznesenie je dôležitým medzníkom nášho medzinárodného sľubu,“nenechajte nikoho za sebou „. Aklimatizácia 23. septembra ako medzinárodného dňa znakových jazykov je významným krokom v rámci univerzalizácie všetkých komunít, aby uznali ciele stanovené v článku 21 UNCRPD, aby splnili náš univerzálny cieľ začleňovania. Vláda Antiguy a Barbudy s potešením je súčasťou tohto medzinárodného dňa, ktorý bude zameriavať pozornosť sveta na princípy UNCRPD a vyzývať k rovnosti, najmä pokiaľ ide o prístupnosť, ktorá umožňuje individuálnu slobodu voľby, dôstojnosť a nezávislosť bez diskriminácie. “

Voľba z 23. septembra pripomína dátum vzniku RSV v roku 1951. Tento deň predstavuje vznik advokačnej organizácie, ktorá má ako jeden z hlavných cieľov zachovanie znakových jazykov a kultúry nepočujúcich ako predpoklady na realizáciu ľudských práv nepočujúcich.

Prvý Medzinárodný deň znakových jazykov sa oslavuje 23. septembra 2018 ako súčasť Medzinárodného týždňa nepočujúcich.

Svetová federácia nepočujúcich prezident Colin Allen: „Toto uznesenie uznáva význam znakovej reči a služieb v znakovej reči, ktorá je prístupná nepočujúcim ľuďom čo najskôr v živote. Zdôrazňuje tiež zásadu "nič o nás bez nás“, pokiaľ ide o prácu s neschopnými spoločenstvami. S účinnosťou od roku 2018 sa Rámcová smernica o rybolove nadchne radosťou z perspektívy každoročného pozorovania a oslavovania tohto dňa. "

Medzinárodný týždeň nepočujúcich bol prvýkrát oslavovaný v septembri 1958 a odvtedy sa vyvinul do globálneho hnutia neslušnej jednoty a zosúladeného obhajovania s cieľom zvýšiť povedomie o problémoch, ktorým čelia nepočujúce ľudia vo svojom každodennom živote. RSV je pevne presvedčená, že súčasné uznesenie OSN je cenným rozšírením tejto tradície a má potenciál zvýšiť pochopenie členských štátov Organizácie Spojených národov, súkromného sektora a systému Organizácie Spojených národov pri odstraňovaní existujúcich medzery v dosahovaní ľudských práv pre nepočujúcich.

RSV vyjadruje srdečnú vďačnosť stálej misii Antiguy a Barbudy za jej bezpodmienečnosť, spoločné úsilie a podporu, ktoré ukazujú na dosiahnutie tohto významného medzníka pre celosvetovú komunitu nepočujúcich. Toto ocenenie sa rozšíri na všetkých sponzorov a krajiny, ktoré podporili toto uznesenie.

Médiá Kontakt: Médiá Kontakt: Eeva Tupi Názov Kontaktného média: Úrad pre ľudské práva WFD Mobile (iba text / SMS): +358 50 4388 370 (Helsinki, Fínsko) Kontakt E-mail: eeva.tupi@wfd.fi WFD Webová stránka: www.wfdeaf.org