Očami vašich detí: americký posunkový jazyk

Obsah: Keď sa narodí nepočujúce alebo nedoslýchavé dieťa, je to pre jeho rodičov veľká skúška. Prvá otázka je, ako nadviazať so svojím dieťaťom kontakt, ako s ním komunikovať? Existujú rodičia, ktorí sa urputne snažia, aby ich dieťa bolo čo najviac „normálne“, a preto sa posunkový jazyk sami nikdy nenaučia. Očami vášho dieťaťa je krátka pôsobivá snímka, ktorá má rodičom nepočujúcich detí ukázať, ako obrovské bohatstvo možností ponúka posunkový jazyk, ktorý sa pre ich dieťa stane do budúcnosti najdôležitejším komunikačným prostriedkom. Film je inšpirovaný častými obavami rodičov, že sa sluchové postihnutie ich dieťaťa stane príliš veľkou bariérou, ktorá povedie v rodinných vzťahoch k odcudzeniu. Snímka je naopak dôkazom toho, ako môže posunkový jazyk upevniť a prehĺbiť vzťah s dieťaťom, ako blízky a silný vzťah sa dá skrz pohyby tela a pohľadov do očí vybudovať. Film vznikol v spolupráci s Kalifornskou štátnou univerzitou v Northridge a Kalifornského vzdelávacieho strediska a pracuje s americkým posunkovým jazykom.