Nepočujúci sa v sušičkami nemocnici dohovorí: Môžu sa novo spojiť online s tlmočníkom

Navštívit nemocnici bez doprovodu tlumočníka znakové řeči je nyní pro neslyšící v Sušici jednodušší. Funguje tu Tichá linka, pomocí které má neslyšící možnost spojit se online s tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči do textu. Komunikace probíhá přes internet, takže tlumočník ani přepisovatel nemusí být na místě přítomni.

Nemocnice v Sušici na Klatovsku se připojila k bezbariérovým zdravotnickým zařízením, která nabízejí pacientům možnost využít službu Tichá linka, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět. „Slouží jako centrum online komunikace neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob se slyšícími,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Pechoušek.

1

„Na interním oddělení je u počítače nově instalovaná webová kamera, pomocí níž může sluchově postižený pacient přes internet komunikovat ve znakovém jazyce s tlumočníkem. Ten ho tudíž nemusí osobně doprovázet a může se nacházet třeba na druhém konci republiky, ve své kanceláři,“ řekla Olga Blahovcová ze společnosti Tichý svět.

Na Tiché lince se neslyšící mohou předem registrovat a rezervovat si termín tlumočení. Na podobném principu funguje i služba online přepisovatele. Ten přepisuje mluvenou řeč do textu, který se pacientům ihned zobrazí na monitoru počítače, kde si ho mohou neslyšící přečíst.

2 3 4

Připojení sušické nemocnice do projektu navrhla místní zdravotní sestra Martina Denková, která toto téma zpracovala ve své bakalářské práci.** „Tlumočníka nejčastěji využívají neslyšící uživatelé znakového jazyka a přepis je určený těm sluchově postiženým, kteří preferují komunikaci formou psané češtiny. To jsou například ohluchlí lidé,“** popsala Denková.

„Jsme nemocnice otevřená všem pacientům bez výjimky. Každý takový krok je pro nás důležitý. Dáváme našim zaměstnancům možnost realizovat konkrétní nápady přímo v praxi a jsme rádi, že se jedná o iniciativu jedné naší konkrétní zdravotní sestry,“ dodal ředitel sušické nemocnice Petr Čapek.

VIDEO: Podobný program existuje i pro nevidomé.