Nepočujúci poslanec o počiatkoch v Bruseli: Zvyšovali na mňa hlas a posielali odkazy

Většině europoslanců stačí nasadit sluchátka, do kterých proudí překlad, pokud přijde na řeč, kterou perfektně neovládají. Dvojice z Belgie a Maďarska se ale v tomto směru vymyká. Místo sluchátek jim totiž „překládají“ tlumočníci do znakové řeči. Jde o neslyšící europoslance Helgu Stevens a Ádáma Kósu. Maďarský člen Evropského parlamentu v rozhovoru pro Blesk.cz navíc prozradil, jak práce neslyšícího vypadá nebo z kolika tlumočníků si může vybrat.

1

Nevidomý senátor Milan Pešák nebo jeho kolegyně na vozíku, exministryně zdravotnictví Daniela Filipová (oba ODS). To jsou aktuálně jediní zástupci komunity handicapovaných mezi českými zákonodárci. Mezi českými poslanci není takový nikdo.

Oproti tomu v Evropském parlamentu zasedají hned dva neslyšící poslanci. Ádám Kósa (Evropská lidová strana) z Maďarska je jeho členem už od roku 2009, o pět let později mu v tomto směru přibyla souputnice – Helga Stevens (Evropští konzervativci a reformisté) z Belgie.

2

Ádám Kósa z Maďarska je jedním ze dvou neslyšících europoslanců. V Parlamentu zasedá už od roku 2009.

Protikandidáti mě rozhodně nešetřili

Už sedm let si poslankyně a poslanci v Bruselu a Štrasburku zvykají na Ádáma Kósu. Své začátky, úsměvné situace i problémy spojené s postižením popsal 41letý člen Evropské lidové strany exkluzivně pro Blesk.cz.

Věnovali lidé před tím, než jste byl zvolen, Vašemu postižení pozornost?

Vždy jsem chtěl dělat něco smysluplného pro svou komunitu. Někteří se mě snažili odradit právě kvůli překážkám, které přede mne život položil. Moje rodina mě ale vždy podporovala. Už od mládí jsem tvrdě za postižené bojoval. Odvaha, odhodlání a vytrvalost – to byla moje motta. Podporovala mě komunita neslyšících, stejně jako další lidé s handicapem. Věděli, že za ně budu bojovat, a to také dělám.

3

Europoslankyně Helga Stevens (ECR) používá tlumočníky mezi mluvenou a znakovou vlámštinou, popř. angličtinou.

Šetřili Vás oponenti během kampaně?

Žádné speciální zacházení jsem nezaznamenal.

Vedlo Vaše postižení v Bruselu k nějakým úsměvným situacím?

Než jsem se stal členem Evropského parlamentu v roce 2009, nedokázal si to nikdo představit. Že by mohl být hluchý člověk vůbec jeho členem. Nikdo nevěděl, jak se ke mně chovat. Někteří se snažili mluvit na mě hlasitěji, jiní hned vše psali na kousky papíru. To bylo komické.

4

Europoslankyně Helga Stevens (ECR) a její kolega Ádám Kósa (EPP), oba jsou neslyšící.

Vy jste byl dokonce zvolen znovu. Bylo to obtížnější než poprvé?

Do roku 2014 jsem byl jediný europoslanec s postižením, ale to se pak změnilo. Jsem hrdý na to, že jsem vydláždil cestu dalším lidem s handicapem. Mnoho zemí a politických stran si uvědomilo, že chybějící schopnost, v mém případě absence sluchu, nebrání těm lidem v tom, aby efektivně pracovali, pokud je jim poskytnuta přiměřená pomoc. Proto je nyní posílena pozice postižených lidí i dalších zranitelných skupin v europarlamentu. Podporuji lidi s postižením, aby se aktivně zapojili do evropské politiky. Mé znovuzvolení bylo, myslím, výsledkem tvrdé práce.

5

Europoslankyně Helga Stevens (ECR) používá tlumočníky mezi mluvenou a znakovou vlámštinou, popř. angličtinou.

Tlumočnice musím mít vždy s sebou, jsou mým „hlasem“

Jak z Vašeho pohledu vypadá takové plenární zasedání? Jak například vystupujete před svými kolegy?

Než jsem do europarlamentu přišel, nikdo ani nevěděl, že existují různé znakové řeči v každém státě Evropské unie. Nikdo si neuvědomoval, že existují závazky a potřeby, které je třeba naplnit, co se týká přiměřené pomoci. Ta je ve skutečnosti vynutitelná Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením z roku 2006.

V roce 2010 se k ní připojila i Evropská unie, což znamená, že je povinna postiženým lidem poskytnout přiměřenou pomoc. V mém případě tlumočníka znakového jazyka. Při oslovování pléna používám maďarskou znakovou řeč. Pracuji vždy se dvěma tlumočníky, kteří sedí přede mnou. Jsou mým „hlasem“.

6

Europoslankyně Helga Stevens (ECR), na obrázku třetí zleva. Po její levici neslyšící kolega Ádám Kósa.

Máte svého stabilního tlumočníka, nebo se mění? A zařizuje je parlament?

Přiměřenou pomoc mi poskytuje z části Evropský parlament a zahrnuje náklady na cestování a ubytování mých dvou tlumočnic. Placeny jsou z rozpočtu určeného pro postižené členy Evropského parlamentu. Pracuji se dvěma tlumočnicemi mezi mluvenou maďarštinou a maďarskou znakovou řečí. Musíme vše včas plánovat, protože se vše organizuje i s ohledem na tlumočnice, které nejsou registrovanými členy Parlamentu, ale cestují do Bruselu či Štrasburku z Maďarska. Vybírám si vždy ze šesti tlumočnic, všechny jsou Maďarky a spolupracuji s nimi už léta.

Dělíte se o ně třeba s belgickou europoslankyní Helgou Stevens, která je také neslyšící?

Paní Stevens také pracuje stabilně se dvěma tlumočníky, jde ale o vlámštinu, případně angličtinu. Má svou vlastní skupinu tlumočníků, ze které si vybírá. Musíme ale pořád bojovat, aby se překládalo i do znakové řeči. Ale začíná to nést ovoce, protože od letošního roku jsou třeba slyšení eurokomisařů přístupná i neslyšícím. Parlament totiž konečně poskytuje a platí na některá jednání tlumočníky do mezinárodní znakové řeči. Díky tomu, že já i paní Stevens umíme tuto variantu znakové řeči, musíme se během některých oficiálních setkání o tlumočníky podělit.

Můžete popsat svou práci mimo plenární zasedání? Jak to vypadá na jednáních výborů, při práci v kanceláři nebo třeba formálních obědech? Jste nějak limitován?

Mé tlumočnice do maďarské znakové řeči jsou spíše mými asistentkami než překladatelkami. Spontánní setkání s kolegy mluvícími anglicky nebo francouzsky jsou pro mě stále složité, protože v europarlamentu stále není oficiální tlumočení ani do mezinárodní znakové řeči. Lidé v mé kanceláři musejí několikrát denně vše vysvětlovat těm, kteří po mně chtějí rozhovor nebo schůzku. Je to administrativa navíc, která je odvádí od jejich skutečné práce.

7

Europoslankyně Helga Stevens (ECR), na obrázku třetí zleva. Po její levici neslyšící kolega Ádám Kósa.

Je i ve Vašem národním parlamentu nějaký poslanec neslyšící?

V národním shromáždění je jeden neslyšící člen. Je to Gergely Tapolczai, se kterým úzce spolupracuji. Problémy postižených lidí jsou stejné v Maďarsku i na evropské úrovni, můžeme si proto pomáhat a vyměňovat zkušenosti