Dobrá správa pre sluchovo postihnutých: Cez mobil už dokážu komunikovať s mestskou políciou

Bratislavská mestská polícia ponúka pre občanov so sluchovým postihnutím a ďalšie formy komunikácie. Či už prostredníctvom zasielania SMS správ na mobilné telefónne číslo alebo komunikáciu prostredníctvom elektronickej poš­ty.

1

Foto: MsP

Občania so sluchovým postihnutím môžu tieto možnosti využiť vždy, keď sa ocitnú v núdzi a potrebujú pomoc.

„Pre občanov so sluchovým postihnutím máme na operačnom pracovisku k dispozícii mobilnú telefónnu linku 0911 921 700,“ hovorí vrchný komisár Ing.Ivan Lechner, náčelník bratislavskej mestskej polície. „Toto číslo je občanom so sluchovým postihnutím k dispozícii nepretržite počas celého dňa. Operačný pracovník po prijatí SMS správy na jej preverenie vysiela okamžite najbližšiu hliadku. Pre prípadné doplňujúce informácie s oznamovateľom spätne komunikuje formou SMS správ,“ dodáva Lechner.

Ďalšou formou komunikácie bratislavskej mestskej polície s občanmi so sluchovým postihnutím je aj možnosť komunikácie s operačnými pracovníkmi prostredníctvom elektronickej pošty cez adresu dispecing@mp.bratislava.sk. Vždy je potrebné v správach uvádzať o akú situáciu ide a na ktorých miestach sa odohráva.