Podľa centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb uvádzame služby vhodné pre osoby s poruchou sluchu (k 30.5.2012):

Základné sociálne poradenstvo, 23. februára 2012

Banská Bystrica, Bratislava, Prešov, Trenčín

Pokračovanie článku
Tlmočnícka služba, 23. februára 2012

Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina

Pokračovanie článku
Špecializované sociálne poradenstvo, 23. februára 2012

Bratislava, Nitra, Trnava

Pokračovanie článku
Opatrovateľská služba, 23. februára 2012

Nitra, Trenčín, Zvolen

Pokračovanie článku