1. Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti, Červenica 114, 082 07, Červenica, okr. Prešov, web: www.eszscervenica.sk
cervenica

  1. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 831 01 Bratislava, web: www.zsihrdlickovaba.edu.sk
IMG_2321

  1. Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka, Kláštorská 24/a, Levoča 054 01, web: http://ssjvile.edupage.sk/
Le - skola

  1. Spojená špeciálna škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 080 01, web: www.spojenaskola.info
Po - skola

  1. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím, Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, 821 08 Bratislava, web: www.souspmba.edu.sk
Kocelova

  1. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Odborné učilište internátne, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, web: http://skolaprespm.sk/
kutnohorska

  1. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava, web: www.zsidrotarska.sk
Drotárska

  1. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, K .Supa 48, Lučenec, 984 03, web: www.zsisplc.svsbb.sk
Lc - skola

  1. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, web: www.szscsakr.edu.sk
kremnica - skola