1. Kurzy slovenského posunkového jazyka:
 • Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Bratislava (kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR), web: tu
myslím - logo
 • R&J Partners s.r.o., Prešov, web: tu
 1. Kurzy posunkového jazyka:
 • Effeta – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra, web: tu
 • Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica, web: tu
 • Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava, Bratislava, web: tu
 1. Ambulancia prvého kontaktu, Bratislava, web: tu
 1. Poradňa pre rodičov detí so stratou sluchu, web: tu
 1. Agentúra podporovaného zamestnávania poskytuje služby podporovaného zamestnávania občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným občanom. Zoznam agentúr podporovaného zamestnávania nájdete v prvom súbore Excel vľavo – tu
 1. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Bratislava, web: tu
 1. Poradensko-informačné centrum pre občanov so zdravotným postihnutím pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny – zoznam centier nájdete tu
 1. Fono – firma predávajúca softvér pre terapiu komunikačných zručností pre deti a dospelých, Bratislava, web: tu
fono 2 fono

 1. Asistenčné služby pre nepočujúcich k poisteniu motorových vozidiel pre prípad krádeže, havárie a živelnej udalosti:
 • AV Mobilita – kontakt pre nepočujúcich: 0902 941 411 – pán Andrej Humaj (v pracovnom čase), 0903 115 115 – pán Michal Vašš (v dňoch pracovného voľna a v noci); web: tu
 • Generali Slovensko – kontakt pre nepočujúcich: +420 608 221 5­86 alebo technical@europ-assistance.cz; web: tu
 • Kooperativa poisťovňa – kontakt pre nepočujúcich: ga@1220.cz; web: tu
 • Wüstenrot poisťovňa – kontakt pre nepočujúcich: 0911 118 112; web: tu
 1. Poradenstvo v oblasti predaja jazdených automobilov a v oblasti podnikania, web: tu
 1. Paušál pre nepočujúcich od Spoločnosti Slovak Telekom, web: tu
 1. Operátorská služba pre užívateľov so sluchovým postihnutím a volania uskutočnené prostredníctvom písacieho telefónu, web: tu
 1. Mobilný internet so 40% zľavou pre Nepočujúcich, web: tu
 1. Špeciálne služby a zľavy pre nepočujúcich a nedoslýchavých od spoločnosti Orange, web: tu
 1. Rekreačno-vzdelávacie účelové zariadenie v starobylej dedinke Lúčky pri Kremnici, web: tu
Lucky