Predstavíme Vám multimediálne publikácie, ktoré vydali občianske združenia Nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu:Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vojtechovský Roman (ed.): Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti.
problematika_aneps

Je to zborník vo formáte CD a je zložený zo 14 príspevkov z 3 odborných seminárov, ktoré sa konali v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich vo Zvolene (2007), v Nových Zámkoch (2008) a v Lučenci (2009) a priloženého prekladaného 105-stranového zborníka od Svetovej federácie Nepočujúcich s názvom: Prieskum úrovne národných asociácií nepočujúcich. Obsah zborníka: tu a tu.

Cena: 1,99 €. Pokiaľ máte záujem o zborník, objednajte si na e-mailovej adrese: vojtechovsky.roman@gmail.com.


Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska

Kvalita života sluchovo postihnutých (DVD, 2006)
kvalitazivota


DVD je zamerané na posunkovú zásobu z tých oblastí života, ktoré ovplyvňujú kvalitu života všetkých osôb a teda aj osôb so sluchovým postihnutím. Ide o nasledujúce: oblasť zdravia, oblasť vzdelávania, oblasť športu, oblasť etiky a morálky, oblasť medziľudských vzťahov a sviatkov, oblasť politiky, oblasť práva, oblasť zamestnávania, oblasť sociálnych vecí.

Cena: dohodou. V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.


Kultúra a náboženstvo (DVD, 2006)
nabozenstvo_dvd


Sú k dispozícii dva DVD s posunkovou zásobou z oblasti kultúry a náboženstva. Prvé DVD z oblasti kultúry obsahuje tieto okruhy: kultúra, divadlo, tanec, hudba, film, balet, rádio a televízia, pantomíma, múzeá a galérie, knihy, noviny a časopisy a výtvarné umenie. Druhé DVD z oblasti náboženstva obsahuje tieto okruhy: náboženstvo, život Ježiša, kresťanské sviatky, Biblia, kostol, svätá omša, sviatosti a človek a Boh.

Cena: dohodou. V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.


Posunková zásoba zo sociálno-právnej oblasti (DVD, 2005)
posunkovanazasoba


DVD s posunkovou zásobou najmä pre potreby súdnych tlmočníkov, sociálneho poradenstva, tlmočníkov, ako aj osobných asistentov. Obsahuje tieto okruhy: oblasť zamestnanosti, sociálna oblasť, svadba, rodina, pohreb a trestno-právna oblasť.

Cena: dohodou. V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.


Posunky – pojmová zásoba pre opatrovateľky (VHS, DVD, 2004)

VHS a DVD nosiče s posunkovou zásobou pre potreby opatrovateliek zabezpečujúcich opatrovateľskú službu a opatrovanie občanov so sluchovým postihnutím vo vyššom veku. Obsahujú tieto okruhy: pozdrav, rodina, otázka a odpoveď, dni v týždni a mesiace, číslovky, bývanie, miestnosti, vybavenia v miestnosti, potraviny a nápoje, zelenina a ovocie, obchody, peniaze, množstvá, úkony, časti tela, zdravie a choroba, ostatné činnosti, prostriedky osobnej hygieny, oblečenie a farby, počasie a ročné obdobia, doprava, sviatky v roku a príprava na sviatky a záujmové činnosti. 

Cena: dohodou. V prípade záujmu si môžete DVD alebo VHS objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.


Základná posunková zásoba pre komunikáciu s nepočujúcimi deťmi (VHS, 2003)
komunikaciasdetmi


VHS s posunkovou zásobou pre potreby komunikácie medzi počujúcimi rodičmi a ich nepočujúcimi deťmi. Obsahuje tieto okruhy: telo, starostlivosť o telo, oblečenie, zdravie a choroba, rodina, oslava narodenín, niektoré sviatky, dom, izba, nákup, raňajky, prestieranie, obed, pečenie, škola, materská škola, cesta do školy, zvieratá a rastliny, počasie a čas.

Cena: dohodou. V prípade záujmu si môžete VHS objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.


Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka

Rôzne publikácie o teórii posunkového jazyka nielen pre tlmočníkov posunkového jazyka (2008) si môžete nájsť tu.


Traband: Neslýchané? (DVD, 2011)
traband


Podrobnejšie informácie o DVD nájdete tu 

Cena: 190 Kč.


Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich

Preklady najznámejších skladieb tradičnej kultúry do slovenského posunkového jazyka (DVD, 2013)
dvd_prekladynajznamenjsie


Preklady najznámejších skladieb tradičnej kultúry do slovenského posunkového jazyka bol dlho očakávaným projektom občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Ako je známe, väčšina skladieb a pesničiek, či sú to už ľudovoumeleckého alebo moderného zamerania, sú v čisto textovej podobe pre väčšinu nepočujúcich nezrozumiteľné. Je to z dôvodu častého výskytu metafor a skrytých významov v texte. Pre pochopenie sa treba niekedy dokonca zamerať aj na vyjadrenie samotného autora skladby, ako skutočne svoju skladbu myslel. Práve pre tieto fakty vzniklo toto DVD s obsahom so zámerom priblížiť Nepočujúcim používateľom slovenského posunkového jazyka skladby, ktoré sa na kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských udalostiach objavujú. Medzi veľmi dôležité preklady do slovenského posunkového jazyka patrí nepochybne slovenská Hymna a Gaudeamus igitur. Málo z nás, dokonca aj z radov počujúcich vie, aký význam, či myšlienku nesú tieto skladby. S týmto DVD chceme poskytnúť nielen bezbariérový pôžitok estetického a náučného charakteru pre Nepočujúcich, ale aj pre počujúcich, ktorý sa vzdelávajú v oblasti slovenského posunkového jazyka, aby videli aké výrazové prostriedky nesie preklad hudobných žánrov v umeleckom posunkovaní.

Cena: 5 €. /+ poštovné a balné: 3 €/ V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: eshop@myslim.sk.

Rozprávanie príbehov – storytelling a poézia v (slovenskom) posunkovom jazyku (DVD, 2012)
DVD - storytelling


V DVD obsahujú obsahujú 10 príbehov (storytellingov) v (slovenskom) posunkovom jazyku: Deafman – Marcel Krištofovič, Vlasy – Laura Heráková, Futbal – Lukáš Fabišík, Psík a mačka – Renáta Majerčáková, Otec nebeský – Diana Majerčáková, Posledný kozmonaut – Marcel Krištofovič, Na vzhľade nezáleží – Katarína Pirščová, Korytnačka a zajac – Lukáš Fabišík, Radosť z hudby – Veronika Vojtechovská a Zázračná guľa – Lukáš Fabišík a 1 poézia v posunkovom jazyku: Svet Nepočujúcich v ohrození? – Veronika Vojtechovská.

Cena: 5 €. /+ poštovné a balné: 3 €/ V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: eshop@myslim.sk.

Rozprávky tradičnej kultúry v slovenskom posunkovom jazyku (DVD, 2015)
DVD_potlac_rozpravky


V DVD obsahujú obsahujú 10 príbehov (storytellingov) v (slovenskom) posunkovom jazyku: Deafman – Marcel Krištofovič, Vlasy – Laura Heráková, Futbal – Lukáš Fabišík, Psík a mačka – Renáta Majerčáková, Otec nebeský – Diana Majerčáková, Posledný kozmonaut – Marcel Krištofovič, Na vzhľade nezáleží – Katarína Pirščová, Korytnačka a zajac – Lukáš Fabišík, Radosť z hudby – Veronika Vojtechovská a Zázračná guľa – Lukáš Fabišík a 1 poézia v posunkovom jazyku: Svet Nepočujúcich v ohrození? – Veronika Vojtechovská.

Cena: 5 €. /+ poštovné a balné: 3 €/ V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: eshop@myslim.sk.

Vojtechovský Roman: Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť rodina (DVD, 2012, II. prepracované vydanie)
dvd_rodina


V slovníku obsahujú (1.) zoradené heslá z oblasti rodina a ich preklad do slovenských posunkov a (2.) tematické oblasti rodiny: predkovia, súrodenci, potomkovia, strýkovia a tety, bratranci a sesternice, synovci a netere, príbuzní vzniknutí sobášom, príbuzní krstom, nevlastní príbuzní, chýbajúci príbuzní a osoby nevzniknuté sobášom.

Cena: 2,50 €. /+ poštovné a balné: 3 €/ V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: eshop@myslim.sk.

Vianočné koledy v slovenskom posunkovom jazyku (DVD, 2014)
dvd_prekladynajznamenjsie


Preklady najznámejších skladieb tradičných pesničiek s vianočnou tematikou do slovenského posunkového jazyka, je ďalším očakávaným projektom občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Ako je známe, väčšina vianočných skladieb sú v čisto textovej podobe pre väčšinu nepočujúcich nezrozumiteľné. Je to z dôvodu častého výskytu metafor a skrytých významov v texte. Pre pochopenie sa treba niekedy dokonca zamerať aj na analýzu myšlienky skladby, aby človek prenikol k hlavnej myšlienke kolied. Práve pre tieto fakty vzniklo toto DVD so zámerom priblížiť Nepočujúcim používateľom slovenského posunkového jazyka vianočné koledy. Medzi veľmi dôležité preklady do slovenského posunkového jazyka s vianočnou tematikou patri Tichá noc. S týmto DVD chceme poskytnúť nielen bezbariérový pôžitok estetického a náučného charakteru pre Nepočujúcich, ale aj vzdelávací materiál pre počujúcich, ktorí sa snažia získať vedomosti v oblasti slovenského posunkového jazyka, aby videli, aké výrazové prostriedky nesie preklad hudobných žánrov v umeleckom posunkovaní. Zároveň dodávame, že každá skladba je osobitným prejavom a prekladateľskou prácou Nepočujúceho a počujúceho figuranta, účinkujúceho na DVD. Prajeme Vám príjemný pôžitok pri sledovaní týchto skladieb ktoré sú na DVD , a aby Vám spestrili vianočné chvíle.

Cena: 5 €. /+ poštovné a balné: 3 €/ V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: eshop@myslim.sk.


Souldance

Nepozeraj na hodiny (DVD, 2011)
nepozeraj_dvd


Podrobnejšie informácie o DVD nájdete tu.

Cena: 10 €/1 ks, 17 €/2 ks, 25 €/3 ks. V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: dallo.souldance@gmail.com.


Spolok nepočujúcich pedagógov

Gálová Denisa – Holubová Veronika – Vojtechovský Roman: Rozprávky v posunkovom jazyku (DVD, 2008)
rozpravky_dvd


DVD obsahuje 6 rozprávok: Červená čiapočka, Tri prasiatka, Zlatuška a tri medvede, Ako dedko ťahal repu, Janko a Marienka a Škaredé kačiatko. Každá rozprávka má k dispozícii 3 možnosti výberu: videoklip rozprávky s titulkami a obrázkami, videoklip rozprávky s obrázkami a bez titulkov a písaný text rozprávky s obrázkami.

Cena: 3,30 €. V prípade záujmu si môžete DVD objednať e-mailom: snepeda@gmail.com.


Univerzita Komenského v Bratislave

Tarcsiová Darina: Základy posunkového jazyka pre študentov (CD-R, 2010)

CD-R obsahuje tematické celky: základná charakteristika a klasifikácia osôb so sluchovým postihnutím, komunikácia osôb so sluchovým postihnutím, vymedzenie základných pojmov, posunkový jazyk, špecifiká posunkového jazyka, úloha prstovej abecedy v posunkovom jazyku, slovníky posunkového jazyka a lekcie posunkového jazyka pre študentov pedagogiky sluchovo postihnutých: ľudia, jedlo a pitie, otázka a odpoveď, počítanie a doprava, farby a oblečenie, čas, bývanie, dom, hračky, škola a internát, vyučovanie, vzdelanie, školské pomôcky, mesto a ulica, človek a telo, choroba a zdravie, ročné obdobia, ovocie a zelenina, zvieratá, športy, zamestnania a práca, sviatky, geografia, Slovensko, kultúra, priemysel, posunky z predmetu matematika v prípravnom až druhom ročníku ZŠ, posunky z predmetu slovenský jazyk v prípravnom až druhom ročníku ZŠ, posunky z predmetu vlastiveda v štvrtom ročníku ZŠ, posunky z predmetu prírodopis v piatom ročníku ZŠ, posunky z predmetu geografia v piatom a šiestom ročníku ZŠ, posunky z predmetu fyzika v šiestom ročníku ZŠ, posunky z predmetu dejepis v šiestom a siedmom ročníku ZŠ, posunky z predmetu chémia v ôsmom a deviatom ročníku ZŠ. Má 70 strán.

Cena: 5 €. V prípade záujmu si môžete CD objednať e-mailom: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk. Viď – tu (nachádza sa skoro na konci webovej stránky).