10 obvyklých omylov o ohluchnutých osobách

… s Angličankou Sandrou Smithovou zo 6. generácie nepočujúcich

 • VOJTECHOVSKÝ, R. … s Angličankou Sandrou Smithovou zo 6. generácie nepočujúcich. Infonep, 2009, roč. 3, č. 11–12, s. 6.

… s Petrom Hauserom, americkým klinickým neuropsychológom

 • VOJTECHOVSKÝ, R. … s Petrom Hauserom, americkým klinickým neuropsychológom. Infonep, 2009, roč. 3, č. 11–12, s. 34.

Ako sa žije s n/Nepočujúcim

 • RIGO, J. Ako sa žije s n/Nepočujúcim.

Ako uľahčiť odzeranie nepočujúcemu človeku

 • STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám, aneb odezíraní je nejisté umění. Praha : ASNEP, 2001. 186 s.

Anketa: „Aký má význam Medzinárodný deň Nepočujúcich?“

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Anketa: "Aký má význam Medzinárodný deň Nepočujúcich? Infonep, 2007, roč. 1, č. 9, s. 15.

Asistenčno-signálny pes pre sluchovo postihnutých

 • BRÁZDOVIČOVÁ, K. Asistenčno-signálny pes pre sluchovo postihnutých. Humanita Plus, 2006, č. 8, s. 14. Dostupné z WWW: <http://www.shr.sk/…/P200608.pdf>.

Bariéry pre nepočujúcich vo verejnej doprave

 • Bariéry pro neslyšící ve veřejné dopravě. Infozpravodaj, 2009, roč. 17, č. 4, s. 20–21.

Centrum poskytovania tlmočníckych služieb sluchovo postihnutým

 • Šarinová, Ľubica. Centrum poskytovania tlmočníckych služieb sluchovo postihnutým. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Čo je to kultúra Nepočujúcich?

Čo potrebuje spoločenstvo nepočujúcich

 • Rozhovor s Carolou Paddenovou o spoločenstve nepočujúcich. Slovenský Gong, 1993, roč. 1 (22), č. 6, s. 84–85.

Deaf President Now (Protest na Gallaudetovej univerzite v roku 1988). Boj o svoj svet – svet Nepočujúcich

 • GERMIČ, R. Deaf President Now (Protest na Gallaudetu v roce 1988). Boj o svůj svět – svět Neslyšících. In Www.neslysici-reditel.webnode.cz [online]. [cit. 2012–06–18]. Dostupné z WWW: <http://neslysici-reditel.webnode.cz/…v-roce-1988/>.

Desatoro komunikácie s osobami so sluchovým postihnutím

 • STRNADOVÁ, V. Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením. In Www.prepis.cun.cz [online]. [cit. 2011–12–21]. Dostupné z WWW: <http://prepis.cun.cz/…k_Prepis.pdf>.

Desatoro komunikácie s pacientmi so sluchovým postihnutím

Diskriminácia nepočujúcich na súde

 • WINTER, J. Diskriminace neslyšících u soudu. Můžeš, 2009, roč. 17, č. 5, s. 14–15.

Diskriminácie z pohľadu nepočujúceho pedagóga

 • RIGO, J. Diskriminácie z pohľadu nepočujúceho pedagóga. In Viacnásobná diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím. Vnímanie viacnásobnej diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím [zborník]. [online] [cit. 2011–12–21]. Dostupné z WWW: <http://www.nrozp.sk/…brozura2.pdf>.

História Nepočujúcich

Informácie zo Švédska

 • BJÖRN, I. Informácie zo Švédska. Infonep, 2008, roč. 2, č. 7–8, s. 32–33.

Keď Nepočujúci rozprávajú príbehy…

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Když Neslyšící vypřávějí příběhy… Infozpravodaj, 2010, roč. 18, č. 1, s. 13–15.

Kochleárne implantácie a spoločenstvo a kultúra nepočujúcich

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Kochleární implantace a společenství a kultura neslyšících. Infozpravodaj, 2005, roč. 13, č. 3, s. 16–17. Dostupné z: <http://ruce.cz/…-neslysicich>.

Komunikačné problémy a informačné deficity nepočujúcich

 • UBÁR, L. Komunikačné problémy a informačné deficity nepočujúcich. Humanita Plus, 2006, č. 8, s. 6–7. Dostupné z WWW: <http://www.shr.sk/…/P200608.pdf>.

Komunikácia so sluchovým postihnutím v ošetrovateľskej pra­xi

 • ONDRIOVÁ, I. et al. Komunikácia so sluchovým postihnutím v ošetrovateľskej praxi. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. [online]. Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2010 [cit. 2011–09–23]. Dostupné z WWW: <www.fnmotol.cz/…/Sbornik.pdf#…>.

Kongres Svetovej federácie Nepočujúcich v Madride

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Kongres Svetovej federácie Nepočujúcich v Madride. Infonep, 2007, roč. 1, č. 8, s. 6.

Kreativita v práci so sluchovo znevýhodneným pacientom

 • FERTAĽOVÁ, T. – SLANINKOVÁ, J. – GALDUNOVÁ, H. Kreativita v práci so sluchovo znevýhodneným pacientom. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. [online]. Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2010 [cit. 2011–09–23]. Dostupné z WWW: <www.fnmotol.cz/…/Sbornik.pdf#…>.

Kultúra Nepočujúcich

Kultúra komunity nepočujúcich v Českej republike (Náčrt histórie komunity nepočujúcich do roku 1938)

 • MÁZEROVÁ, R. Kultura komunity neslyšících v České republice (Nástin historie komunity neslyšících do roku 1938) [online]. [cit. 2011–12–21]. Dostupné z WWW: <http://rss.archives.ceu.hu/…35/01/36.pdf>.

Kultúrne a jazykové zručnosti pre počujúcich

Letom tichým svetom

Mám titul Mgr. art. :)

 • PAULOVIČOVÁ, B. Mám titul Mgr. art. :). In MENDELOVÁ, E. Kam smerujeme a ako sa nám darí… Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 7–10. Dostupné z WWW: <http://cezap.sk/…eme.pdf/view>.

Monika Balogová – bojovníčka za práva osôb s poruchou sluchu na Slovensku

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Monika Balogová – bojovníčka za práva osôb s poruchou sluchu na Slovensku. Infonep, 2009, roč. 3, č. 3, s. 12.

Nepočujúci

Nepočujúci vo Švédsku

Nesprávne vedomosti o potrebách nepočujúcich

Neverbálne prostriedky komunikácie Nepočujúcich

 • REBROVÁ, I. Neverbálne prostriedky komunikácie Nepočujúcich.

Neverím, že by nepočujúci úplne zmizli

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. – DINGOVÁ, N. Nevěřím, že by neslyšící úplně zmizeli. Rozhovor s Radkou Novákovou. Infozpravodaj, 2005, roč. 13, č. 4, s. 11–14. Dostupné z WWW: <http://ruce.cz/…plne-zmizeli>.

Nová éra: Účasť a spolupráca Nepočujúcich

Náš – jej jazyk a naša vzájomná komunikácia

 • ALENA MACUROVÁ

Osobná asistencia nad 65 rokov?

 • Strancsík, Štefan. Osobná asistencia nad 65 rokov? In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Osoby so sluchovým postihnutím (Analýza potrieb a charakteristík osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím)

 • FERKO, Ľ. – LOKŠA, S. – BARTALOVÁ, A. Osoby so sluchovým postihnutím. In Analýza potrieb a charakteristík osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím [online]. [cit. 2011–05–11]. Dostupné z WWW: <http://www.nrozp.sk/…_potrieb.pdf>.

Ošetrovateľská starostlivosť pre nepočujúcich a zdravotníctvo v ČR

 • Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR [online]. Praha : ČKTZJ, 2007. Dostupné z WWW: <http://ruce.cz/…tnictvi-v-cr>.

Počítač a internet – brána ku komunikácii, informáciám a vedomostiam pre osoby so sluchovým postihnutím

 • Bartalová, Anna. Počítač a internet – brána ku komunikácii, informáciám a vedomostiam pre osoby so sluchovým postihnutím. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Počítaj s tým, že stratíš kamarátov. Rozhovor s Ladislavom Kratochvílom (1. časť)

 • PARADA, J. Počítaj s tým, že stratíš kamarátov. Rozhovor s Ladislavom Kratochvílom (1. časť) [online]. [cit. 2011–01–19]. Dostupné z WWW: <http://www.humanisti.sk/view.php?…>.

Pohľad do histórie vzniku obchodnej akadémie pre mládež so sluchovým postihnutím

 • Pohled do historie vzniku obchodní akademie pro mládež se sluchovým postižením. In Vzdělávání sluchově postižených [zborník] [CD-ROM]. Praha : MŠMT, 2006.

Postoj majoritnej spoločnosti k sluchovo postihnutým a jeho odraz v terminológii

 • PETŘÍKOVÁ, J. Postoj majoritní společnosti ku sluchově postižením a jeho odraz v terminologii [online]. [cit. 2011–10–04]. Dostupné z WWW: <http://ruce.cz/clanky/_833.pdf>.

Pre nepočujúcich vo Fínsku boli prelomové sedemdesiate roky 20. storočia

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Pro neslyšící ve Finsku byla přelomová sedmdesátá léta 20. století. Infozpravodaj, 2005, roč. 13, č. 4, s. 21–23.

Prvý štrajk nepočujúcich pred poslancami Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre „o poskytovaní tlmočníckej služby“

 • SVORADOVÁ, L. Prvý štrajk nepočujúcich pred poslancami Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre „o poskytovaní tlmočníckej služby“. Infonep, roč. 4, č. 2–3, s. 7.

Prieskum úrovne národných asociácií nepočujúcich

 • Colin, Allen – Hedberg, Tomas – Osorno Posada, Martha Lucia – Søndergaard, Knud. Prieskum úrovne národných asociácií nepočujúcich. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Rozhovor s členom EP a predsedom Disability Intergroup, Ádámom Kósom

 • Rozhovor s členom EP a predsedom Disability Intergroup, Ádámom Kósom [online]. [cit. 2011–10–04]. Dostupné z WWW: <www.nrozp-mosty.sk/index.php?…>.

Rozhovor s Jánom Fikejsom o SignWrittingu

 • HOLUBOVÁ, V. Rozhovor s Jánom Fikejsom o SignWrittingu. Infonep, 2007, roč. 1, č. 11, s. 6.

Rozhovor s Jánom Plevom – dnešná roztrieštenosť organizácii kultúrny rozvoj nedostatočne rozvíja

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Rozhovor s Jánom Plevom – dnešná roztrieštenosť organizácii kultúrny rozvoj nedostatočne rozvíja. Infonep, 2008, roč. 2, č. 6, s. 5.

Rozhovor s Ladislavom Ubárom, nestorom tlmočníkov PJ

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Rozhovor s Ladislavom Ubárom, nestorom tlmočníkov PJ. Infonep, 2008, roč. 2, č. 9, s. 5–6.

Rozhovor s univ. profesorom Jozefom Mistríkom o spolupráci na prospech nepočujúcich

 • O spolupráci na prospech nepočujúcich. Slovenský Gong, 1996, roč. 4 (25), č. 3, s. 40.

Rozhovor s Věrou Strnadovou o českom zákone

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Rozhovor s Věrou Strnadovou o českom zákone. Infonep, 2008, roč. 2, č. 11, s. 5–6.

Rytmus ako prostriedok javiskového prejavu nepočujúceho herca

 • ANTONOVÁ, M. Rytmus jako přostredek jevištního projevu neslyšícího herca. In V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre [zborník]. Nitra : Effeta – stredisko sv. F. Saleského, 2008. s. 149–154.

Sluchově postižení ve filmu

 • KUČERA, Pavel. Sluchově postižení ve filmu. In: HUTYROVÁ, Miluše (ed.) a kol. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 [cit. 2015–06–11]. ISBN 978–80–244–3930–3. Dostupné na: <http://www.contexo.cz/…va%201.6.pdf>.

S odvahou do života

 • PANÁČKOVÁ, V. S odvahou do života. In MENDELOVÁ, E. Kam smerujeme a ako sa nám darí… Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 7–10. Dostupné z WWW: <http://cezap.sk/…eme.pdf/view>.

S Petrom Marčekom, predsedom CODA

 • VOJTECHOVSKÝ, R. S Petrom Marčekom, predsedom CODA. Infonep, 2009, roč. 3, č. 7–8, s. 4.

S prvým nepočujúcim profesorom v Európe

 • VOJTECHOVSKÝ, R. – HOLUBOVÁ, V. S prvým nepočujúcim profesorom v Európe. Infonep, 2009, roč. 3, č. 7–8, s. 5.

Skutočne, po hudbe vôbec netúžim. Rozhovor s Ladislavom Kratochvílom (2. časť)

 • PARADA, J. Skutočne, po hudbe vôbec netúžim. Rozhovor s Ladislavom Kratochvílom (2. časť) [online]. [cit. 2011–02–09]. Dostupné z WWW: <http://www.humanisti.sk/view.php?…>.

Sprístupňovanie kultúrnych zariadení a aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím

Stále ešte žijeme v dobe, kedy si počujúci myslia, že nepočujúci sú hlúpi. Rozhovor s Petrom Vysučkom

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Pořád jěště žijeme v době, kdy si slyšící myslí, že neslyšící jsou hloupí. Infozpravodaj, 2010, roč. 18, č. 1, s. 17–21.

Storočnica maďarskej asociácie sluchovo postihnutých. Správa z Maďarska

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Storočnica maďarskej asociácie sluchovo postihnutých. Infonep, 2008, roč. 2, č. 1, s. 12–13.
 • FÖLDES, D. Správa z Maďarska. Infonep, 2008, roč. 2, č. 1, s. 13–14.

Sú nepočujúci kultúrnou menšinou?

 • FABIAN, P. Jsou neslyšící kulturní menšinou? Infozpravodaj. 2010, roč. 18, č. 1, s. 22–23.

Štandardy školenia a zamestnávanie vo firmách

Umelecká spolupráca SIGN DANCE COLLECTIVE v rámci sluchového postihnutia – hlavné prúdy v umení

 • DEGRAAL, I. A. – BOWER, D. Umelecká spolupráca SIGN DANCE COLLECTIVE v rámci sluchového postihnutia – hlavné prúdy v umení. In: V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre [zborník]. Nitra: Effeta – stredisko sv. F. Saleského, 2008. s. 154–155.

Vzácny priateľ nepočujúcich. Rozhovor so Štefanom Csonkom

 • UBÁR, L. Vzácny priateľ nepočujúcich. Slovenský Gong, roč. 6 (27). 1998, č. 9, s. 136–137.

Zopár o Gallaudetovej univerzite

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Zopár o Gallaudetovej univerzite. Infonep, 2008, roč. 2, č. 7–8, s. 18.

Znevýhodnená skupina nepočujúcich

 • PAULOVIČOVÁ, B. Znevýhodnená skupina nepočujúcich. In: Www.bedekerzdra­via.sk [online]. 26.09.2009. [cit. 2011–12–21]. Dostupné z WWW: <www.bedekerzdravia.sk/?…>.

Životné bariéry osôb s poruchami sluchu