Komiks ako prostriedok vizuálnej komunikácie patrí k obľúbenému čítaniu u Nepočujúcich.